Mikroteknologisenteret åpner ett år etter planen

Mikroteknologisenteret åpner ett år etter planen

I dag åpner næringsminister Ansgar Gabrielsen mikroteknologisenteret i Gaustadbekkdalen i Oslo. Åpningen skjer ett år etter opprinnelige planer.
Laboratoriet skal være et av de største enkeltsatsinger for norsk forskning siden andre verdenskrig. Etter planen skulle senteret ha åpnet i desember 2002, men på grunn av problemer med å få laboratoriene vibrasjonsfrie, måtte åpningen utsettes.

Norge har lenge blitt lagt merke til Europa for sitt arbeid med mikro- og nanoteknologi. Det nye senteret skal løfte denne forskningen ytterligere. I en pressemelding fra SINTEF og Universitetet i Oslo peker man på at mikro- og nanoteknologi åpnerfor nye muligheter innen alle områder som har betydning for vårt dagligliv.

Teknologien muliggjør alt fra mikroroboter som renser blodårene dine, til ørsmå sensorer som får pølsene i kjøleskapet til å si fra når de er harske.

Trøbbel

Forskningsmiljøet for mikro- og nanoteknologi stiller uhyre strenge krav til renhet og vibrasjonsdemping. Byggingen av laboratoriet har vært et krevende prosjekt, og åpningen er da også godt over et år forsinket, grunnet vbrasjonsproblemer. I pressemeldingen antyder SINTEF at det kanskje har vært et av at de mest kompliserte byggeprosjekter i Norge til nå. Eksperter fra mange land har derfor vært hentet inn for at den siste teknologi på området skulle tas i bruk.

Det nye laboratoriebygget med alt sitt utstyr, koster nær en kvart milliard kroner. Laboratoriet er finansiert av Nærings- og handelsdepartementet via Norges forskningsråd og SINTEF.

SINTEF og Universitetet i Oslo vil drive laboratoriet i fellesskap. Forskere fra SINTEF og vitenskapelig personell og studenter fra Universitetet i Oslo vil ha sitt daglige virke her. Laboratoriet vil også bli en viktig nasjonal ressurs der norsk industri kan få utviklet prototyper og endog produsert nye produkter.