Milepæl for Nødnettprosjektet

Milepæl for Nødnettprosjektet

Tekniske og finansielle evalueringsrapporter er ferdigstilt.

Nødnettprosjektet har nådd en viktig milepæl i evaluerings- og forhandlingsfasen. De første tekniske og finansielle evalueringsrapporter ble ferdigstilt den 15. desember. Over 50 eksperter fra etatene, prosjektets ansatte og innleide konsulenter har de siste månedene nedlagt betydelig arbeid med en systematisk gjennomgang av tilbydernes svar på de over 4000 spesifiserte krav som nødetatene har utarbeidet til landets nye nødnett, skriver Nodnett.no i en pressemelding.

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til det offentlige anskaffelsesreglementets regler for kjøp etter forhandlinger. I januar vil Justisdepartementet starte innledende forhandlinger med tilbyderne. Dette er en lukket prosess. Av hensyn til konkurransen vil resultater fra forhandlingene ikke bli offentliggjort før det er valgt en leverandør. Forhandlingene er planlagt sluttført før sommeren 2006.

Vanskelig prosess

- Dette er kanskje en av de mest komplekse offentlige anskaffelsene noen sinne, både med tanke på størrelse og innhold. Vår oppgave er å sikre at konkurransen blir gjennomført i henhold til regelverket, at prosessen er forutsigbar og etterprøvbar, og at vi ender opp med en god kontrakt med en løsning som tilfredsstiller nødetatenes og nasjonens behov for et nytt landsdekkende nødsamband, sier kontraktansvarlig Nina Myren i Justisdepartementets Nødnettprosjektet, i pressemeldingen.

Les mer på www.nodnett.no.