- Miljø er god økonomi

- Miljø er god økonomi

Komplett-sjef Ole Vinje lover skjerpet miljøfokus fremover. Mer lønnsomt skal det også bli.

Komplett-konsernet er som en av de første nettbutikkene i Skandinavia ute med miljøsertifiseringen ISO 14001, den internasjonale standarden for miljøstyring.

- God økonomi

- Miljø er god økonomi, både i det korte og det lange løp. Det er viktig å sette på plass rutiner og struktur for håndtering av produktene for å være bevisst på at produktene er miljøvennlige, sier Vinje til IT-Bransjen.

- Vi ser også et stadig sterkere fokus mot produsentene og hvordan disse håndterer miljøspørsmålet.

I praksis innebærer ISO-sertifiseringen flere tilpasninger, for eksempel i forbindelse med selskapets håndtering av elektronisk avfall. Strømforbruk er et annet eksempel på en viktig miljøfaktor.

- Vi mener dette kommer til å gi oss et konkurransefortrinn siden stadig flere stiller krav om det. Dessuten tror jeg det er viktig å være genuint opptatt av miljøet, fortsetter Komplett-sjefen.

Miljøet stadig viktigere

Miljøet blir et stadig mer vektlagt av Kompletts kunder, enten det er sluttbrukere eller forretningskunder.

- Store bedrifter og organisasjoner stiller krav til oss som leverandører, ellers får vi ikke solgt til dem. Det blir en stadig viktigere premiss. Vi ser også at konsumentene blir mer og mer opptatt at vi som bedrift har en bevisst produktstrategi som vi går i markedet med. Her ligger vi også litt på halene til produsentene. Noen har en tydligere prodil enn andre, men vi tror nok på strengere krav mot produsentene med hensyn til produktene. Det er viktig at noen av de største aktørene tar grep, da følger de andre med, sier Vinje.

- Vi ser at grønt fokus er lønnsomt. Små og store tiltak bidrar til reduserte kostnader og bedre drift, avslutter han.