- Miljøbløff fra NHO

- Miljøbløff fra NHO

KRONIKK: Ønsker NHO virkelig en satsing på miljø, eller er det viktigere å klamre seg til gammel teknologi for å redde sin konkurranseposisjon?

Miljøutvalget i NHO Grafisk, som har publisert en rapport de selv betegner som oppsiktsvekkende, består av representanter fra NHO sentralt, Fellesforbundet, Cappelen Damm Forlag, Papirgrossistenes landsforening og NHO Grafisk.

I en pressemelding og på sin hjemmeside har NHO Grafisk publisert følgende:

”NHO Grafisk står bak miljøundersøkelser om lærebøker og langreiste trykksaker som konkluderer med oppsiktsvekkende resultater. Nylig presenterte miljøutvalget en ny undersøkelse som avslører at trykte lærebøker er ti ganger mer miljøvennlige enn elektroniske læremidler. Kunnskap som miljøutvalget i NHO Grafisk frembringer, gir samfunnet bedre utgangspunkt for å velge riktige løsninger."

Målet med NHO-undersøkelsen var å finne ut hva som skaper mest CO2- utslipp, elektroniske læremidler eller den trykte læreboka. Som man spør Gutenberg - får man svar.

Miljøvennlige bøker

NHO-rapporten slår fast at CO2-utslippet fra et elektronisk læremiddel er omtrent ti ganger så stort som den trykte læreboka! Rapporten fremholder videre at læremidler til laptop er bedre enn til stasjonære pc-er.

"Hvert år går det ca 750.000 elever i grunnskolen og den videregående skole i Norge. Hvis alle disse velger elektroniske læremidler på laptop i stedet for trykte skolebøker, så tilsvarer differansen et årlig CO2-utslipp tilsvarende ca 300 biler."

Dette er den oppsiktsvekkende konklusjonen. Meldingen til alle innkjøpere i skolene og miljøsjefer i fylkeskommunene er å fortsette på samme måte som man har gjort i skolen de siste 200 år. Det NHO Grafisk helt glemmer og totalt lukker øynene for, er at det i skolen i dag ikke er snakk om enten pc eller lærebok. Faktum er jo at it i læreplanen er fremholdt som en av de grunnleggende ferdigheter. Hvilket betyr at elevene allerede har tilgang på pc / dataverktøy.

Dataverktøy brukes og skal brukes til uendelig mye mer enn å publisere elektroniske læremidler. Det er derfor ikke snakk om å kutte pc, men om å kunne bruke pc-en mer, slik at man erstatter papirkilder og dermed CO2-utslipp.

I dag er andelen elektroniske læremidler svært begrenset nettopp fordi at aktørene som har finansiert rapporten har lagt en klam hånd over lærebokmarkedet i Norge. Selv NHO Grafisk og deres medsammensvorne, bør ha fått med seg at pc-en har kommet for å bli.

En annen grov feilvurdering i rapporten er at man helt ser bort i fra den miljøgevinsten som oppnås ved at man lar skogen stå. Les videre på neste side!