Miljøstatus på nettet

Snart vil innbyggerne med loven i hånd kunne kreve informasjon om miljøtilstanden i sin kommune.

Seks kommuner tester nå ut et opplegg for å gjøre opp miljøstatus på nettet, skriver Kommunal Rapport. Regjeringen arbeider nå med et forslag til lov om retten til miljøinformasjon, som skal legges fram for Stortinget over sommeren.

Forslaget bygger på en offentlig utredning om samme tema, samt den internasjonale Århus-konvensjonen. Målet er å styrke innbyggernes innsyn og medvirkning i miljøspørsmål.