Milliardtap på it-fiaskoer

Milliardtap på it-fiaskoer

Halvparten av alle it-prosjekter feiler stort på både tid og pris.
Bedrifter og organisasjoner taper årlig milliardbeløp på dårlig planlagte og utførte it-prosjekter, viser forskning og undersøkelser gjort av Simula Research. Gartner Group har gjort lignende funn.

-- Når ansatte og ledelse ikke blir involvert, er prosjektet dødsdømt fra dag én, sier markedsdirektør Anders Lindgren i Steria til det oppdragsfinaniserte nyhetsbyrået Pressekontoret.

Omtrent halvparten av alle store norske it-prosjekter sprekker på tid eller kostnad, viser forskning fra Simula Research.

-- Først og fremst skyldes den dårlige statistikken svak prosjektledelse. Prosjektledelse er en egen profesjon. Setter du prosjektamatører på jobben, får du også amatørmessige resultater, sier Lindgren, som selv har sett på årsakene til at store og små it-prosjekter strander.

Må få med ansatte

Mange glemmer at it-prosjekter, som prosjekter flest, handler om mennesker, og ikke om teknologi. Hvis man ikke på et tidlig nivå involverer bedriftens ansatte, og gjerne også bedriftens kunder, har prosjektet små sjanser til å lykkes, mener Lindgren.

Studentene Joacim Christiansen og Thale Fritzner mener det er rart at det ikke er mer fokus på prosjektledelse ved datateknikklinja på Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim.

-- Bortsett fra noen frivillige timer med forelesning, sto ikke emnet mest i fokus. Når jeg nå jobber i prosjekter, forsøker jeg å lære så mye som mulig av mer erfarne kolleger. Jeg skulle gjerne hatt mer kunnskap om for eksempel prioritering av oppgaver og estimering av timer før jeg gikk ut i arbeidslivet, sier Fritzner.

Hun har er fart at suget etter å lære om prosjektledelse er stort, mens studietilbudet er svært mangelfullt.

) Bevisstløst

Petter J. Næsgaard, styreleder i Norsk Forening for Prosjektledelse, mener mye av problemet skyldes at de færreste prosjektledere har formell bakgrunn og kompetanse for jobben.

-- Prosjektledelse er en lederdisiplin som krever personlig egnethet, fagkunnskap innenfor prosjektledelse og variert erfaring både på medarbeider- og ledernivå. På tross av dette fortsetter mange norske toppledere å rekruttere prosjektledere utelukkende med fagkunnskap fra andre fag, til en rolle som krever en helt annen kompetanseprofil, sier han.