Millionavtale til Blom

Millionavtale til Blom

Blom skal levere kart til portugisiske NDrive for 25 millioner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Kartselskapet Blom har inngått en salgs-kjøps-avtale med NDrive, en portugisisk leverandør av navigasjonssystemer og mobile løsninger. Ifølge avtalen vil NDrive overta visse teknologirettigheter for navigasjon på mobile enheter fra Blom.

om verdi som kroner 25 Avtalen en millioner er lag 2010. til i har anslått