Millionavtale til Blom

Millionavtale til Blom

Blom skal levere kart til portugisiske NDrive for 25 millioner.

Kartselskapet Blom har inngått en salgs-kjøps-avtale med NDrive, en portugisisk leverandør av navigasjonssystemer og mobile løsninger. Ifølge avtalen vil NDrive overta visse teknologirettigheter for navigasjon på mobile enheter fra Blom.

Avtalen har en verdi som er anslått til om lag 25 millioner kroner i 2010.

NDrive utvikler navigasjonsprogramvare for moderne telefonplattformer, og inkluderer støtte for telefonmerker som HTC, Samsung, Toshiba og Nokia.