Millionavtale til Client Systems

Butikkdata-leverandøren Client Systems har tegnet en avtale med Sveriges største byggvarekjede. Den har en samlet verdi på 10 millioner kroner.

-- Avtalen representerer en ny trend hvor detaljhandelen i stadig større grad har behov for enhetlige it-løsninger, sier administrerende direktør Erik Ask i Client System.

Avtalen med Woody Bygghandel innebærer leveranse av cirka 250 kassaterminaler, programvarelisenser, terminalutstyr samt installasjon. Avtalen har en verdi på cirka 10 millioner kroner. I Norge har Client Systems en tilsvarende avtale med Jernia.

Tidligere i år øket Intentia sin eierinteresse i Client Systems ved at Intentia Vinsthandelsstiftelse gikk inn som deleier i det norske selskapet.

-- Avtalen med Woody er det første synlige beviset på at Intentia gir oss slagkraft internasjonalt. Samtidig ser vi et økende behov innen detaljhandelen for enhetlig it-infrastruktur. Trenden er at butikkjedene vil koordinere de funksjoner som kan skape lønnsomhet for alle butikker innen kjeden - for eksempel innkjøp, lager, logistikk og kundeservice, sier Ask.