Millioner til it-satsning i Osloskolen

Millioner til it-satsning i Osloskolen

Bystyret har for 2004 tildelt Utdanningsetaten 20 millioner kroner for å styrke nettbasert læring for elever i Osloskolen.

Dette er en videreføring av it-satsingen "InnsIKT" som startet i 2002. I alt har Osloskolen fått til sammen 130 millioner til oppgradering av it.

-- Dette er en viktig og nødvendig satsing, men det er mange skoler som fortsatt ikke er oppgradert, sier Astrid Søgnen direktør for Utdanningsetaten.

Søgnen mener at med den nye bevilgningen vil 12-15 nye skoler vil oppleve en kraftig forbedret it-tilværelse fra skolestart 2004.