Millioner til nettforskning

Millioner til nettforskning

Norges Forskningsråd gir fire millioner kroner til forskning på journalistikk i digitale medier.
Journalistikk-avdelingen kan juble etter at Norges Forskningsråd har bevilget om lag 4 millioner kroner til prosjektet "Den digitale journalistikkens standarder - nye brukermønstre og utfordringer for journalistrollen.", skriver Høgskolen i Oslo på websidene sine.

Pengene finansierer to doktorgrader, samt tre delprosjekter som staben ved Journalistutdanningen skal jobbe med de nærmeste tre årene.

Rune Ottosen og kollegene hans har dermed fått full uttelling i det såkalte KIM-programmets andre runde. KIM står for Kommunikasjon, IKT og medier, men til tross for navnet fikk journalistikkmiljøet ingen uttelling da de første midlene ble tildelt i fjor. Til sammen 9 prosjekter har delt på de 40 millionene som ble delt ut i 2004.

Det ene doktorgradsprosjektet skal ta for seg journalistrollen i digitale medier, det andre redaksjonelle normer i nettavisene. Delprosjektene er "Ungdommens forhold til digital journalistikk ) en indirekte flerkulturell påvirkning?", "Globalisering av nettet - endrede journalistvaner?" og "Krigs- og konfliktjournalistikk i en digital tidsalder".

- Dette er midt i vårt satsingsområde, midt i blinken, sier Ottosen fornøyd. Han legger ikke skjul på at utdanningen har tilpasset seg Forskningsrådets programprofil når man har søkt om midler. Det er en strategi som har vært svært vellykket, sier Ottosen.