Millionoverskudd for EDB Ergogroup

Millionoverskudd for EDB Ergogroup

Pilene peker rett vei for EDB Ergogroup-konsernet når tallene for fjerde kvartal og 2011 legges på bordet.

Konserndirektør Terje Mjøs og EDB Ergogroup ser ut til å ha lykkes med sine lønnsomhetstiltak etter at 2010-regnskapet ble avsluttet med et tresifret millionunderskudd. Nå er tallene for fjerde kvartal og 2011 lagt på bordet, og disser viser vekst i både topp- og ikke minst bunnlinje.

EDB Ergogroups resultatoppstilling for fjerde kvartal viser at konsernet nå sitter igjen med et overskudd før skatt, i motsetning til tilsvarende periode i fjor. De samlede driftsinntektene beløp seg til 3,47 milliarder kroner i perioden, mot prof forma 3,35 milliarder kroner ett år tidligere.

De samlede tallene for hele fjoråret sett under ett viser driftsinntekter på 12,84 milliarder kroner, mot 12,4 milliarder kroner året før.

Når kostnadene for driften er trukket fra, satt konsernet dermed igjen med et driftsresultat før skatter og amortiseringer (EBITDA) på 232 millioner kroner, inkludert pensjonseffekter som beløp seg til 28 millioner kroner i den aktuelle perioden. Til sammenligning satt konsernet igjen med 100 millioner kroner i driftsresultat på samme tidspunkt året før.

Fra rødt til blått

Det ordinære driftsresultatet (EBIT) ble 174 millioner kroner. Fjoråret ga til sammenligning et driftstap på 121 millioner kroner i samme periode. På årsbasis tjente EDB Ergogroup-konsernet 626 millioner kroner på driften, mot 70 millioner kroner året før.

Bunnlinjen ga et overskudd på før skatt på 105 millioner kroner, opp fra fjorårets kvartalstap for 121 millioner kroner. Resultat per aksje ble 28 øre, mot fjorårets tap på 53 øre per aksje. Det samlede årsresultatet før skatt ble dermed også betraktelig bedre i 2011 enn året før. Med 354 millioner kroner igjen på bunnlinjen før skatt tjener konsernet igjen penger, i motsetning til underskuddet på 121 millioner kroner foregående år.

- På nivå som guidet

- Jeg er fornøyd med at EDB ErgoGroup går inn i 2012 med styrket finansiell stilling. For et år siden varslet vi en rekke tiltak for å øke lønnsomheten. Dagens resultater dokumenterer effekten av dette viktige arbeidet, og vi leverer på det nivået vi guidet om for et år siden. Takket være en solid innsats fra alle våre medarbeidere, legger vi nå frem et resultat som er betydelig bedre enn 2010 og som viser at vi er på vei til et nytt lønnsomhetsnivå, sierkonsernsjef Terje Mjøs i EDB ErgoGroup i en presseuttalelse.