Milliontap for Data Respons

Milliontap for Data Respons

Rekordomsetning i fjerde kvartal til tross - bunnlinjen til Data Respons er blodrød. Heller ikke 2011-resultatet ble mye å skryte av.

Data Respons og Kenneth Ragnvaldsen melder om fortsatt vekst når selskapet setter sluttstrek for sitt fjerde kvartal. Omsetningen ble rapportert til rekordnivå, takket være god vekst innen selskapets hovedområder.

Rekordomsetning

Konsernets driftsinntekter for peridoen ble 225,6 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 10 prosent. Samlede driftsinntekter for fjoråret under ett ble dermed 849,9 millioner kroner etter en vekst på 20 prosent.

Virksomheten i Norge fortsatte den sterke utviklingen i fjerde kvartal og bidro sterkt ved siden av Sverige til ny rekordomsetning for konsernet. En solid markedsposisjon, sterk kundeportefølje og en veltrimmet organisasjon, er hovedårsaker til det gode resultatet, ifølge konsernsjefen.

Lønnsom drift

Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer ble 5,2 millioner kroner, opp fra fjorårets negative 4,1 millioner kroner.

Det ordinære driftsresultatet endte på 4,1 millioner kroner for kvartalet, også dette en bedring fra fjerde kvartal i fjor. Den gang tapte selskapet 5,7 millioner kroner på driften.

Millionunderskudd

At selskapet nå klarer å tjene penger på selve driften er vel og bra. Når finansposter og eventuelle ekstraordinære kostnadselementer sørger for å trekke nettoresultatet godt under bunnstreken hjelper det imidlertid lite.

Kvartalsregnskapet avslører nemlig et solid underskudd på 84 millioner kroner før skatt, betraktlig svakere enn fjorårets tap på 7,9 millioner kroner før skatt.

På årsbasis tapte selskapet dermed 82,5 millioner kroner. Til sammenligning tapte selskapet 7,7 millioner kroner på sin virksomhet i 2010.

Spår opptur i 2012

- I løpet av 2011 har selskapet gjennomført en rekke tiltak både for å effektivisere og å styrke organisasjonen videre. Tettere samordning av leveranseoperasjonen i Norden, gradvis flytting av oppgaver til Asia og generell kostnadsreduksjon er viktige forbedringsprosesser som forventes å gi god resultatforbedring i 2012, sier Ragnvaldsen i en presseuttalelse.