Mindre opptatt av pornografi

For tre år siden var norske foreldre mest bekymret for at barna skulle se på porno på nettet. Nå er det all tiden som går med til nettsurfing som skaper mest hodebry.

Norske foreldre er mer villige nå enn i 2003 til å la barn publisere bilder av seg selv på internett. Dette viser en ny undersøkelse SAFT-prosjektet og MMI Univero har gjort blant norske foreldre.

- Vi er bekymret over denne utviklingen og ber foreldre tenke seg godt om før de tillater dette. Man må gå ut fra at bilder som publiseres på nett vil være tilgjengelige for alle for alltid, sier Elisabeth Staksrud, prosjektleder i SAFT.

SAFT-undersøkelsen publiseres i forbindelse med den internasjonale dagen for trygg bruk av mobil, internett og dataspill, i dag 7. februar 2006.

Bilder på nettet

Den mest oppsiktsvekkende holdningsendringen er at flere foreldre synes det er greit at barna legger ut bilde av seg selv på internett. Totalt sier 15 prosent av norske foreldre at de vil gi tillatelse til publisering av bilder, en økning på 67 prosent i forhold til nivået i 2003.

Dette tilsvarer 130 000 norske foreldre. I 2003 viste SAFT-undersøkelsen at den regelen flest barn forholder seg til er at de ikke skal gi ut personlig informasjon. De unge oppgir ofte falske opplysninger, men er villige til å gi ut mer informasjon enn det foreldrene sier de vil tillate.

Mindre opptatt av pornografi

Den nye undersøkelsen viser også at når foreldrenes egen kompetanse øker, endres også holdningene til barnas bruk av internett.

Mens eksponering for pornografi var den største bekymringen for foreldre i 2003 (24 prosent), er denne bekymringen halvert i 2006 (12 prosent). Samtidig har bekymringen for at Internett tar for mye tid økt fra 9 prosent til 17 prosent. Frykten for pornografi er med andre ord erstattet av en bekymring for at nettbruk skal ta for mye av barnas hverdag.

I kontrast til at foreldrene tillater at barna legger igjen personopplysninger på websider rettet mot barn, er de svært interessert i å kontrollere den kommersielle delen av Internett. Ni av ti foreldre mener at reklame rettet mot barn på nettet må reguleres. Sterkest er holdningen blant foreldre i Nord-Norge, hvor hele 98 prosent vil regulere reklame på nett.

Den Internasjonale Trygg bruk-dagen

SAFT er et opplysningsprosjekt for trygg bruk av internett, støttet av EUs handlingsplan for trygg bruk av elektroniske medier. Markeds- og mediainstituttet (MMI) er en av partnerne i SAFT-prosjektet. De står bak studien som også viser at bruken av Internett har økt kraftig hos foreldrene selv. Nå oppgir 72 prosent at de bruker Internett daglig mot 51 prosent ved målingen i 2003, da foreldreundersøkelsen første gang ble gjennomført.