Mindre rødt for Nio

Mindre rødt for Nio

Nio Security fortsetter å tape penger, men ikke så mye som for ett år siden.

Nio Securitys andre kvartalsrapport viser driftsinntekter på 172.653 dollar, mot 277.685 dollar på samme tid i fjor. Sammenligner man med årets første kvartal, økte omsetningen med 84 prosent. Selskapet melder også om bedring i marginene fra foregående kvartal.

Selskapets ordreinngang er bedret, med en rekke nye kontrakter og distributøravtaler også i andre kvartal. Ordreserven ved utgangen av andre kvartal er betydelig høyere enn selskapets samlede salg i 2009.

Driften ga et resultat på negative 542.769 dollar, mot -660.984 dollar på samme tid året før. Det ga en bunnlinje med et underskudd på 420.373 dollar, en halvering av underskuddet på samme tid året før.

Resultat per aksje ble negative 0,01 dollar, mot -0,37 dollar på samme tid året før.

Etter krisen i Nio i 2009 og refinansieringen på slutten av året, har selskapet i første halvår hatt mulighet til å øke produksjonen, noe som forventes å gi betydelig salgsvekst i andre halvår 2010.

- Markedet for avansert videoovervåkning er i sterk vekst. Nio er nå i stand til å ta del i denne spennende utviklingen og vi regner mer ytterligere bedring i våre resultater de gjenværende månedene av 2010 sier styreleder og adm. direktør Espen Brodin i Nio Security.