Mindre tap for CA

Programvareselskapet Computer Associates rapporterer om tap i både fjerde kvartal og året under ett. Lyspunktet er at tapene er mindre enn i fjor, og at lisensinntektene øker.
I sitt fjerde kvartal kunne CA melde om et nettotap på 106 millioner dollar. I samme periode året før tapte selskapet 238 millioner dollar.

For året under ett havnet tapet på 267 millioner dollar. Året i fjor bød på et tap på 1,1 milliarder dollar.

Omsetningen økte til 801 millioner dollar i fjerde kvartal. For hele året omsatte CA for 3,12 milliarder dollar. I regnskapsåret 2002 omsatte selskapet for 2,96 milliarder dollar.

Økningen i omsetningen skyldes i stor grad en sunn utvikling i lisensinntektene, som økte med 46 prosent i fjerde kvartal - fra 270 til 395 millioner dollar. Også for året samlet sett økte lisensinntektene. Veksten var på 71 prosent og bidro med 1,4 milliarder til omsetningen.

Men andre områder sliter fremdeles. Konsulentdelen måtte tåle en svikt på 18 prosent, mens vedlikeholdsinntektene falt med 20 prosent.

For første kvartal i regnskapsåret 2004 regner CA med en flat utvikling, og regner med en omsetning i størrelseorden 795 til 810 millioner dollar.