MinSide utsatt på ubestemt tid

Prestisjeprosjektet MinSide, tidligere it-minister Morten Meyers store baby, kommer ikke på lufta i første kvartal. Når den lanseres vil ikke Heidi Grande Røys si noe om.

Borgerportalen MinSide er utsatt og blir ikke lansert i første kvartal slik det tidligere var varslet. It-minister Heidi Grand Røys vil ikke gi noen ny dato for en lansering av innbyggerportalen.

I en pressemelding understreker statsråden at det er fullt trykk i arbeidet, men at etableringen av MinSide og felles Sikkerhetsportal for offentlig sektor innebærer et komplekst samspill mellom mange offentlige bedrifter, markedsaktører og ulike tekniske løsninger.

- I MinSide etableringen er det mange ting å ta hensyn til som vi selv ikke er herre over. Blant annet er det utfordringer knyttet til markedet for elektronsik ID i Norge. Det har vist seg å være mer krevende enn man tidligerer har trodd å få leverandører av eID til å levere tjenestene sine i en felles Sikkerhetsportal for offentlig sektor, sier Grande Røys.

Hun sier videre at det er utfordringer knyttet til utvikling av forretningsmodeller som åpner for en vinn-vinn situasjon for alle involverte parter.

- Alt var i rute

Under et pressemøte i dag sa ministeren at hennes forgjenger (Morten A. Meyer, red.anm.) hadde en knakende god ide, men at det gikk altfor fort i svingene.

- Alt var i rute i henhold til tempoplanen for lansering da jeg forlot regjeringskontorene den 17. oktober, sier Meyer til Computerworld.no.

MinSide skulle opprinnelig lanseres innen 31.12 2005, ifølge tempoplanen.

Meyer ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til utsettelsen i og med han nå har skiftet rolle. Meyer er i dag direktør for konsulentvirksomheten i IBM Norge.

Mer kompleks enn antatt

- Men når man driver pionérarbeid risikerer man at det dukker opp utfordringer det tar tid å løse. Det er, så langt jeg er kjent med, ingen andre land som har klart å etablere noe lignende samspill, sier ministreren.

Den tekniske løsningen for MinSide har vært på plass en stund, men kun i en begrenset pilot. Departementet arbeider med å utvide omfanget av pilotbruken.

- MinSide er avhengig av bruk av tjenester fra Sikkerhetsportalen. Kompleksiteten med å koble sammen MinSide og Sikkerhetsportalen er større enn man så da man startet opp, sier Grand Røys.