MMS forblir i nisjen

Mobiloperatører som satser på å tjene fett på lyd- og bildemeldinger, kan gå magre år i møte.

En undersøkelse utført av markedsanalyseselskapet Datamonitor i London viser at europeiske mobilbrukere har vært trege til å ta i bruk mms, Multimedia Messaging Service. Selv om inntektene fra denne tjenesten vil vokse, vil de ikke øke til de nivåene mange operatører har forventet.

Mms-bruken i Europa ventes å utgjøre over 31 milliarder kroner i 2006, noe som er langt mindre enn de nesten 62 milliardene som europeerne brukte på sms i 2002, ifølge analytiker Richard Clifford hos Datamonitor som står bak rapporten.

Inntektene fra sms ventes å falle til rundt 52 milliarder i 2006, som følge av prispress og konkurranse fra mms og epost. Men mms vil ikke hjelpe operatørene til å nå sine mål om at mellom 20 og 30 prosent av inntektene i 2005 skal komme fra datatrafikk. I dag utgjør de 14 prosent.

Clifford ser flere ting som er til hinder for vekst i mms:

-- I de fleste landene kan du fortsatt ikke sende en mms mellom de forskjellige operatørenes nett. Og om du bruker to forskjellige håndsett til å sende en melding over det samme nettet, så vil kvaliteten forringes. Interoperabilitet, særlig mellom operatørene, vil være en viktig styrking av mms, sier Clifford.

Flere operatører har begynt å inngå avtaler om interoperabilitet, deriblant franske Orange og tyske T-mobile. Clifford trekker også frem at det er få mobiltelefoner med mms, og at batterilevetiden må bli lenger for at tjenesten skal bli mer brukt.