Mobil posisjonering kan hindre ran og tyverier

Mobil posisjonering kan hindre ran og tyverier

Mobil posisjonering og detektering kan lett forhindre ran og tyverier, hevder Kitron-direktør. Les om den nye teknologien.

Kitron utvikler elektronikk på oppdrag fra kunder, og ser detektering og posisjonering som et viktig satsingsområde.

-- Detektering og posisjonering er naturlige applikasjoner innefor telekommunikasjon, men er like aktuelt for forsvar og industri, sier salgsdirektør Ole Christian Ruge og Erik Harden, henholdvis sivilingeniør og prosjektleder hos Kitron.

En årsak til at detektering og posisjonering er i vinden, er at elementene som skal til er blitt rimelige og tilgjengelige. Men viktigst er behovene som kan fylles.

Se bilen din bli stjålet - på mobilen!

-- For eksempel å forhindre ran og tyverier. I Italia er det årlig 6.000 ran av varebiler hvor ofte hele biler blir borte. Gjenfinning er en viktig driver. I dag er det vel utenkelig å ha en dyr bil uten at den er utstyrt med posisjoneringsutstyr slik at den kan finnes ved et eventuelt tyveri, sier Ruge.

Posisjonering blir tatt i bruk på de utroligste områder. Kitron har vært med å utvikle et system for australske travbaner hvor spillerne i tillegg til å kunne følge hestene på tv-skjerm kan se nøyaktig posisjon til den enkelte ekvipasjen.

Gjete sauer

Kitron har i to år vært med på et prosjekt rundt detektering og posisjonering av husdyr.

"Radiobjella" inneholder gps og vhs radiosender og skal kunne rapportere dyrets bevegelser og tilstand.

Ifølge Alexander Grønvold i Grønvold Matheson technology skal systemet kunne gi mulighet for jevnlig tilsyn av dyrene, enklere innsanking, varsling om rovdyr, og hindre utvikling av sykdom.

Effektivisere næringen

-- Her snakker vi om hvordan posisjonering kan bidra til å effektivisere en næring, sier Erik Hardeng.

Innendørs posisjonering er særlig aktuelt i risikomiljøer som inne i tunneler, på byggeplasser og der hvor det oppbevares farlige materialer. Både gjenstander og folk som beveger seg i slike miljøer kan sikres med varslingssystemer ut fra hvor de er og hva de gjør.

Innen kollektivtrafikken er det interessante løsninger på vei, ifølge Kitron-herrene. Stor-Oslo Lokaltrafikk og Oslo Sporveier vurderer et billettsystem basert på kort med trådløs kommunikasjon. I slalåmbakkene er slike systemer allerede i bruk.

-- Det er kommet nye rfid-brikker på markedet som er små og svært rimelige. Du kan komme ned i en pris på godt under en krone stykket, forteller Ruge.

Miljøhensyn

Innen skipsfarten er nøyaktig posisjonering viktig. Ikke minst av hensyn til miljøet er det viktig at farlig last overvåkes. Men overvåking kan også gi bedre service. Cargonet, som driver godstrafikk på jernbane i Norge, har utstyrt sine lokomotiver med gps, og benytter posisjonering i sin logistikk overfor kundene. De vet hvor lasten er, og når den kommer frem.

Passiv radioteknologi, rfid, er i vinden, og Kitron er med på flere store prosjekter som de ikke vil gå nærmere inn på. Men hvis Ruge og Hardeng ikke husker feil, så skal klesprodusenten Benetton og barberhøvelkjempen Gillette merke alle sine varer med rfid.

Klart om ett år

-- Det er ikke utenkelig at du snart bare kan gå inn i en butikk og hente de varene du vil ha og gå rett ut. Systemene er tilgjengelige, men om et slikt scenario er en god løsning kan sikkert diskuteres, sier Hardeng.

Han mener imidlertid at slike løsninger for verktøybur og delelagre kan være arbeidsbesparende. Praktiske løsninger for dette vil kunne bli realiteter om ett til tre år.