Kjøpeguide for smarttelefoner

Kjøpeguide for smarttelefoner

Hvilke krav bør du sette til en smart telefon? Og hva slags funksjonalitet er viktig?

Smarte telefoner er en sjanger innen mobiltelefonien det begynner å bli vanskelig å få skikkelig tak på.

Mye at dette skyldes den generelle utviklingen der grensen for hva en vanlig mobiltelefon kan gjøre stadig utvides. Det er imidlertid noen klare forskjeller som skiller de smarte telefonene fra resten av mengden.

Vi skal i denne artikkelen se litt på hva som må til for at en telefon skal anses for å være «smart» og ikke minst hvilke ting du bør ta hensyn til når du skal velge hvilken modell som passer for nettopp deg eller bedriften din.

Hva er en smart telefon?

Det finnes ingen entydig definisjon på hva en smart telefon egentlig er, men vi skal prøve å nevne noen enkle funksjoner som etter vår mening må være tilstede. Dette er å regne som minstekrav.

For det første må enheten være i besittelse av en skikkelig e-post-klient. Dette betyr at den må være i stand til å håndtere protokoller som POP og IMAP i tillegg til å kunne synkronisere opp mot systemer som Exchange og kanskje også Lotus Notes.

Telefonen må også ha kontaktregister og kalender som i tillegg til å fungere internt i selve telefonen og må kunne kommunisere med systemene som du har valgt på jobben.

Du må kunne behandle dokumenter som regneark, tekst som et minimum. Dette betyr at du kunne både kunne lese og redigere dokumenter.

Telefonen bør også ha en nettleser som fungerer rent praktisk. Det finnes mange løsninger som ikke er særlig hensiktsmessige i bruk.

Det må være mulig å installere tredjepartsprogrammer på telefonen.

Rent teknisk må telefonene støtte 3G og aller helst HSDPA slik at den kan utnytte dette der det er tilgjengelig.

I tillegg bør det etter vår mening være støtte for trådløst nettverk slik at dette kan brukes når det er mulig. Støtte for Bluetooth er en selvfølge.

Løsninger som passer

Vi kan i utgangspunktet dele smarte telefoner i to kategorier. De som har tastatur og de som ikke har det. Med tastatur mener vi en løsning som faktisk kan brukes (QWERTY eller tilsvarende). Det normale mobiltastaturet teller ikke.

Det som er viktig for deg som bruker er først og fremst å ta stilling til hvor mye tekst du ønsker å kunne legge inn. Ikke minst hvor ofte du skriver ting som er lenger enn en vanlig tekstmelding.

Skriver du mye e-post eller at du faktisk redigerer dokumenter på telefonen er svaret åpenbart. Da trenger du en telefon med et skikkelig tastatur. Alt annet kommer til å virke irriterende og begrensende.

Nokia E90 er en av de smarte telefonene som har mottatt meget gode omtaler.

Det finnes også flere løsninger med såkalte virtuelle tastaturer. Dette betyr i praksis at du får et tastatur opp på skjermen. Dette fungerer ikke spesielt godt for større tekstinnlegging, og vil egne seg best for dem som kun sender en og annen tekstmelding. Disse løsningene egner seg best for dem med svært lite behov for innlegging av tekst.

Det er også et annet definitivt skille mellom forskjellige enheter. Det gjelder trykkfølsom skjerm. Dette er ingen tvingende nødvendighet, men det har sine fordeler. Det gjør en del oppgaver enklere, men dette er stort sett avhengig av operativsystemet som ligger under.

HTC Touch er et eksempel der dette fungerer rimelig godt, mens Nokia E90 er et meget godt eksempel på at man utmerket godt klarer seg uten. Dette er som sagt ikke et avgjørende element i valg av telefon, men noe det er verdt å tenke på.

Dokumenthåndtering

Som sagt er dokumenthåndtering sentralt i denne typen enheter. Mange av dem kommer med programmer som både leser og lar deg redigere de vanligste dokumentformatene, inkludert Word, Excel og PowerPoint.

De fleste har også programmer for å lese pdf-filer. En av grunnene til at det er viktig å kunne installere tredjepartsprogrammer ligger nettopp i dette. Hvis løsning for pdf-filer ikke finnes på telefonen når du kjøper den er det ikke noe problem å skaffe seg et program som håndterer dette for deg.

Håndtering av PowerPoint er litt på siden, men har du en telefon med en stor skjerm er det fult mulig både å se gjennom presentasjoner og hvis det er nødvendig å redigere dem litt.

Det finnes også telefoner som har løsninger for visning av presentasjoner. Du kan med andre ord koble dem opp mot projektor eller en annen skjerm. Dette er en løsning som forutsetter at du og laderen din ikke er langt unna hverandre. Det er særdeles strømkrevende.

Informasjonssystemer

De aller fleste bedrifter har en eller annen form for informasjonssystem. Det varierer voldsomt fra bedrift til bedrift hvor omfattende disse er. Minste felles multiplum er gjerne håndtering av e-post. I tillegg kommer gjerne kontaktregistre og gjerne også avtalekalendere. Vi tar disse tre tingene som utgangspunktet for disse kommentarene.

HTC TyTN II har et godt tastatur kombinert med trykkfølsom skjerm.

De aller fleste er vant til å håndtere alt som har med mobiltelefonen å gjøre via en klient på ens egen maskin. I bedriftssammenheng er dette en lite egnet løsning. I og med at dette er sentralt styrte funksjoner som har sin bostedsadresse på en tjener, er det lite hensiktsmessig at den mobile bruker forholder seg til en klient.

Dette betyr at din smarte telefon må kunne kommunisere med sentrale informasjonssystemer på jobben.

De vanligste av slike systemer er basert på Microsoft Exchange. Det er også blitt svært vanlig at smarte mobiltelefoner kan kommunisere direkte med dette systemet. Du har gjerne en klient som kobler seg trådløst opp og kommuniserer direkte med tjeneren.

Dette gjelder ikke bare for Exchange. Det finnes også løsninger for programmer som Lotus Notes. Sony Ericsson er blant produsentene som også leverer løsninger for denne plattformen.

Igjen er det viktig å kunne håndtere tredjepartsprogrammer. Det finnes svært mange av dem og sjansen for at det finnes en løsning for nettopp det systemet du har valgt på jobben er nesten garantert. Noen produsenter av slike systemer lager også sine egne mobile klienter.

VPN

I tillegg til å kunne håndtere e-post, kalendere og kontakter på en strukturert måte, er det også viktig å kunne nå dokumenter man trenger på sin vei.

En vanlig løsning for dette er å kunne kjøre vpn-klienter på sin mobiltelefon. Dette vil gi deg full tilgang til bedriftens nettverk (litt avhengig av hvordan dette er satt opp fra it-avdelingens side). På denne måten kan du også hente ned dokumenter eller andre former for viktige opplysninger direkte til mobiltelefonen. Hvis dette siste er viktig for deg bør du sjekke om vpn er en løsning som vil fungerer på nettopp din telefon.

Det finnes også en lang rekke såkalt vertikale løsninger for smarte telefoner. Disse er yrkesspesifikke og er dermed tilpasset nettopp din bedrifts arbeidsoppgaver. Husk å sjekke at du kan kjøre disse før du haster i butikken på store innkjøp. Slike systemer styres også sentralt fra bedriften og kommuniserer all informasjon direkte med sentrale tjenere.

Det lille ekstra

Stort sett alle slike telefoner kan gjøre ganske mye annet enn det som er nevnt her. Dette er imidlertid ikke så sentralt for bruken, men kjekt å ha. Nesten alle slike telefoner har muligheten for å spille musikk og fungerer som en MP3-spiller. Radio er også en vanlig funksjon i mange av disse t el efonene.

De aller fleste har også kamera av varierende kvalitet. Arbeider du med dokumentasjon i en eller annen form kan det være nyttig å vurdere en telefon som har et kamera som tar gode bilder. Husk at dette ikke avgjøres av antall megapiksler alene. Test gjerne kameraet i telefonen før du kjøper. Her finnes det mye søppel i omløp.

Sony Ericsson P1 har en kombinasjon av trykkfølsom skjerm og et meget lite tastatur.

GPS er også en funksjon som begynner å bli stadig mer vanlig i slike enheter. Mange har integrert dette fullstendig, men det finnes enda fler som kan benytte seg av en ekstern GPS-enhet som kommuniserer med mobiltelefonen via Bluetooth. Dette er svært nyttige funksjoner for mange og bør vurderes som et viktig tillegg i motsetning til en del av de rene underholdningsfunksjonene.

Fra bedriftens synspunkt

Alle bedrifter burde har en plan for hvordan mobile enheter skal håndteres. Det er viktig at man tenker gjennom hvordan bedriften best kan tjene på en utrulling av slike enheter. Dette gjelder først og fremst for å få en enhetlig standard på de enhetene som velges.

Å la hver enkelt ansatt selv bestemme hvilken smart telefon som skal velges kommer til å føre til kaos. Dette betyr ikke at alle nødvendigvis må ha nøyaktig samme modell, men at alle kjører de samme systemene og at ingen trenger helt egne løsninger for å få kontakt er viktig.

Et annet sentralt punkt for bedrifter er sikkerhetsaspektet. Smarte mobiltelefoner har kapasitet nok til å inneholde enorme mengder informasjon. Dermed er det i første omgang viktig å lage systemer som sikrer at disse enhetene kun tar med seg den informasjonen de trenger, og ikke alt brukeren måtte finne på å ønske seg.

I neste steg må det også eksitere systemer for å kunne håndtere enheter som mistes, blir stjålet etc. Det finnes flere typer løsninger for å håndtere slike sikkerhetsmessige detaljer. Krypteringsløsninger er blitt ganske vanlige på denne typen klienter. I den forbindelse er det viktig at det ikke bare er det interne minnet i telefonen som krypteres, men også minnekort etc. som finnes i telefonen.

En annen type styring som mange bedrifter har tatt i bruk er evnen til å kunne styre telefonen direkte fra bedriften. I større organisasjoner er det svært nyttig å kunne installere programmer direkte fra it-avdelingen uten at den enkelte telefon fysisk må inn for installering.

Licence to kill

Et annet og langt mer nyttig aspekt av dette er muligheten for å «drepe» telefonen over nettet. I forbindelse med tyveri og tap er dette svært praktisk. Det kan gjøres på flere måter. Noen systemer låser telefonen slik at den ikke kan åpnes av andre. Dette er i og for seg greit, men det gjør ingenting med informasjonen som ligger på telefonen.

Har man mye sensitiv informasjon i omløp bør man vurdere systemer som faktisk sletter alt som finnes på telefonen i tillegg til at den blir gjort ubrukelig for andre. De aller fleste bedrifter burde i det minste ha muligheten for å benytte krypterte data på sine smarte telefoner.

Les om:

Mobil Sikkerhet