Mange mangler mobilsikkerhet

Mange mangler mobilsikkerhet

De fleste har ingen sikkerhetsløsninger for mobile arbeidere. Slik sikrer du din bedrift.

Fire av fem små og mellomstore bedrifter (smb) der arbeidere kan bruke mobilen til epost, har ikke systemer for å slette informasjon på telefonen om den mistes eller stjeles.

Det viser en undersøkelse utført av TNS Gallup på vegne av Mobildata, en aktør innen mobiltelefoni for bedrifter. TNS Gallup har spurt over tusen smb-bedrifter over hele landet om deres forhold til data på mobiltelefoner.

- Stadig flere utnytter fordelene av epost og andre jobbapplikasjoner på mobilen, men altfor mange sløyfer sikkerhetstiltakene, sier kjedeleder Espen Takla i Mobildata i en pressemelding.

Mange bekymrer seg

40 prosent svarer at de ansatte kan bruke sine mobiler til å behandle jobb-epost. Men kun hver femte av disse har altså systemer for å slette slik epost om telefonen kommer på avveie.

Videre svarer tre av fem av disse mobile bedriftene at de mangler sikkerhetsregler for mobilbruk.

Dette til tross for at hver tredje bedrift har opplevd å miste en telefon, og at tre av fire sier det er viktig at informasjon om ansatte, kunder og leverandører ikke kommer på avveie.

- Det er store sprik i hva bedriftene sier de er opptatt av og hva de faktisk gjør. Det betyr at ansatte mangler kunnskap om bedriftens krav til sikker mobilbruk, mener Takla.

Tips for mobil sikkerhet

Han har noen tips til dem som vil bruke mobiltelefon som et sikkert arbeidsverktøy i bedriften:

  • Utarbeid og gjør de ansatte kjent med en intern sikkerhetspolicy, med klare retningslinjer for mobilbruk
  • Bruk låskode eller systemlås på telefonen som absolutt minimum
  • Vurder løsning for fjernsletting av innhold på tapte telefoner
  • Vurder løsning for obligatorisk sanntidskryptering av alt innhold på mobile enheter
  • Avanserte mobiltelefoner bør beskyttes med brannmur og virusbeskyttelse
  • Innfør fast rutine og system for endelig sletting av alt innhold på utrangerte telefoner
  • Gjør sikkerhet til konkurransefordeler. Vis ansatte og kunder at bedriften tar sikkerhet på alvor
Mobil Sikkerhet