Norske barn teknomobbes

Norske barn teknomobbes

Mobbing via mobil og nett er utbredt. Nå lanserer Telenor et mobbefilter.

Én av tre norske foreldre aner ikke hva digital mobbing er for noe, men tre av fem foreldre opplever det som et problem.

Dette kommer fram av en ny undersøkelse Opinion har utført på vegne av Telenor.

Én av fem av de spurte barna i undersøkelsen opplever teknomobbing som et problem, men det er stor forskjell aldersmessig: Nesten hver tredje mellom 13 og 15 år opplever det som et problem, mens langt færre blant de yngre er plaget.

70 prosent av barna forteller at de selv, eller noe de kjenner, har mottatt meldinger på internett eller mobilen som de oppfatter som mobbing, og nesten halvparten forteller at de selv, eller noen de kjenner, har sendt slike meldinger selv.

MOBBEFILTER

- Tallene er klare og gir et signal om et problem som hele bransjen bør og må ta alvorlig, sier Norges-sjef Ragnar Kårhus i Telenor i en pressemelding.

- Og det er nettopp derfor vi har utviklet mobbefilteret.

Telenor lanserer nå nemlig en løsning for å stenge mobil-mobberne ute. Via en nettjeneste kan brukerne oppgi opptil ti nummer som brukeren dermed ikke mottar meldinger fra. Om mobberen prøver å sende en melding til nummeret får han eller henne bare en beskjed om at de er sperret tilbake, mens meldingen legger seg inn i en postkasse offeret kan besøke om ønsket.

MANGE SKJEBNER

Dette gjelder altså mobbing via mobiltelefonen, mobbing via nettet har de ingen filter mot.

- Vi tar digital mobbing svært alvorlig, bedyrer Kårhus.

For bak prosentene i undersøkelsen skjuler det seg mange skjebner. Mobiltelefoner og internett blant norsk ungdom er nemlig svært utbredt. 86 prosent av barn og unge har mobiltelefon, og nær 100 prosent av landets ungdomsskoleelever bruker chattesystemet MSN.

Mobil Sikkerhet