Mobil videotelefoni blir telemedisin

Mobil videotelefoni blir telemedisin

Om to år vil mobil videotelefoni bli benyttet i behandling av norske pasienter. Leger og rusmisbrukere har allerede brukt sms som eneste kommunikasjonskanal.
TROMSØ: -- Bruk av pc i telemedisin er ofte vanskelig for store pasientgrupper. Mange har dessuten ikke egen pc eller tilgang på det. Men mobiltelefon har de fleste av oss. Derfor tror jeg at 3G-videotelefoni, gjerne kombinert med e-post-tilgang på telefonen, vil være det neste store steget innen telemedisinbehandling, sier spesialkonsulent Trond Nergaard Bjerke ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

Han har gjort forsøk med bruk av sms i behandling av rusmisbrukere i Nord-Norge. Disse hadde kontakt med hver sin behandler. Det spesielle med prosjektet er at all kommunikasjon gikk via sms.

Pasientene følte stor trygghet i å kunne sende hastemeldinger til pasientkontakten når de følte sug etter dop eller når farlige situasjoner oppsto. Telemedisinforskeren mener at om to år vil lignende direktebehandlinger kunne utføres via 3G-videotelefoni.

Sensitive data

Under Tromsø Telemedicine and eHealth Conference, som ble arrangert denne uka, var mange av de 300 deltagerne opptatt av at fremtidens telemedisin må bli mer mobil. Men forskerne savner større sikkerhet med mobiltelefonbruk med tanke på sensitive pasientdata.

En av hovedtalerne på konferansen, Angelica Frithiof, sier til Computerworld at hun tror mobiltelefon vil være dominerende når det gjelder telemedisin i løpet av fem år. I Sverige har de allerede prøvd ut mobil epost-bruk i kontakt med pasientene. Frithiof mener alle bør få tilgang til sin pasientjournal via internett. På den måten vil dialogen med legen bli bedre.

I Tromsø var også professor Hiroshi Ishii fra Massachusetts Institute of Technology. Han forsker på hvordan helsevesenet kan gjøre digital informasjon mer 8fysisk8. Ishii viste fram en mobiltelefon med et håndgrep av gummi som gir fysisk tilbakemelding.

Den formidler et eksempelvis et håndslag eller en stryking med fingeren samtidlig som du snakker. Andre fremtidsforskerne i Tromsø var opptatt av spesielle ting som tenkende toaletter, sensorer som følger pasienten og intelligente plastre.