Mobilbruk gir profesjonell balanse

MOBILBRUK GJØR EN FORSKJELL: Mobilbruk gir bedre balanse mellom jobb og fritid, selv om bruken er mest personlig. For kvinner i Myanmar, som disse to i Mandalay, vektlegges tilgang og deling av informasjon for sosial utjevning. (Illustrasjonsfoto: Dag-Rune Zachariassen 2017)

Mobilbruk gir profesjonell balanse

Fleksibilitet, effektivitet og balanse mellom jobb og privatliv er de viktigste verdiene mobilbruk gir til yrkesaktive kvinner.

Telenor har undersøkt kvinners bruk av mobiler i Skandinavia og Sør-Asia. Innslaget av såkalt personlig bruk av mobilen er høyere enn profesjonell bruk, med visse unntak for Sør-Asia. Det forutsetter at blant annet sosiale medier ikke anses som profesjonell bruk, virker det som.

- I det store og hele så forteller kvinnene vi undersøkte at mobiltelefoner er blant verktøyene som bidra til å balansere jobb og privatliv. Men mobiltelefonen er i mindre grad en lenke til jobben enn det vi ventet. Høyt utdanna yrkesaktive kvinner bruker mobiltjenester til underholdning, vedlikehold av personlig nettverk og som en avveksling fra en hektisk jobbhverdag, sier dr. Erica Gibson, direktør for produktutvikling og brukerforskning i Telenor-gruppen.

Avhengighet og optimisme

Følelsen av å være koplet til verden og underholdt er de viktigste for alle de undersøkte brukerne. Men så brytes det litt, svenske brukere følte «avhengighet» som den tredje vanligste følelsen, men malayer assosierte optimistisk.

Lavest på «hva føler du nå»-skalaen om mobilbruk kommer deprimert, stressa, overveldet og eksponert.

Til tross for ryktene om de sosiale medienes utmatting, er det ingenting som tyder på at det er tilfelle i reell bruk for de undersøkte. Forskjellige mobile apper for sosiale medier er klart mest brukt. Meldingstjenester kommer ut som den mest brukte tjenesten, unntatt i Singapore. Der er de mest brukt.

I Myanmar og Norge er å holde seg oppdatert på nyheter på tredjeplass, mens musikk er valget i Sverige og Singapore. For malayer og kvinner i Myanmar er personlige telefonsamtaler tredjevalg.

Jobb og fritid

I Norge og Sverige er målet å redusere jobbmobilbruk mest mulig i fritiden. I Sør-Asia godtar kvinnelige brukere jobbmobilbruk i sterkere grad også på kveldene.

Telefonene er stort sett alltid på, med unntak i jobbintervjuer, der alle markeder skrur mobilen av. Gravferder er også av-tid for Skandinavia, mens det er godtatt for tre av fire asiater. Til gjengjeld har skandinavene telefonen på når de er på toalettet, der asiatiske kvinner tenderer til å skru dem av.

Mobilene som middel til å redusere sosial ulikhet er forholdsvis likt oppfattet. Tilgang til og deling av informasjon anses som viktigst av alle, og mest viktig for deltakerne fra Myanmar. Mobil bank er også høyt oppe for utjevning, høyest i Skandinavia, men for halvparten av de undersøkte i sør-Asia.

Det er 1300 yrkesaktive kvinner i alderen 25-40 som er spurt. De kommer fra seks land i Telenor-verdenen – Thailand, Sverige, Singapore, Norge, Myanmar og Malaysia. Disse landa representerer en bredde i økonomier, politiske systemer og modenhet og i mobilbruk. Undersøkelsen ble supplert med dybdeintervjuer av deltakere i Singapore, Norge og Thailand.

Mobil