FRIGJØR FOR 5G OG IOT: Samferdselsministeren har signert ny avtale mellom Staten og NTV som sikrer nye frekvenser til mobiltjenester som 5G og IOT. (Foto: Dag-Rune Zachariassen)

FRIGJØR FOR 5G OG IOT: Samferdselsministeren har signert ny avtale mellom Staten og NTV som sikrer nye frekvenser til mobiltjenester som 5G og IOT. (Foto: Dag-Rune Zachariassen)

Staten sikrer mobilfrekvenser fra bakkenettet

Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet har signert avtale med Norges televisjon (NTV). Avtalen skal sikre formidling av tv-signaler og gi flere frekvensressurser til mobilt bredbånd og 5G.

Avtalen som nå er inngått innebærer at kringkastingstjenester (lineær TV) fortsatt skal formidles i bakkenettet frem til NTVs konsesjon utløper sommeren 2021.

I tillegg sikrer avtalen at frekvensene i 700 MHz-båndet kan brukes til mobilkommunikasjon og etterhvert 5G fra 1. november 2019.

Ombygging og frigjøring

Staten betaler 150 millioner NOK i støtte til delvis dekning av kostnader NTV har hatt ved ombygging av bakkenettet for kringkasting slik at kringkastingstjenestene fortsatt kan sendes i 470-694 MHz frekvensbåndet. Samtidig tilbakeføres bruksretten til frekvensene i 700 MHz-båndet til staten fra 31. oktober 2019.

– Med denne avtalen legger vi noe av grunnlaget for at de nordiske landene blir en foregangsregion for 5G i verden. Tidlig frigjøring av 700-båndet legger forholdene til rette for tidlig oppstart av 5G i Norge, og vil ha stor betydning for hele samfunnet. Spesielt gjelder det for ny industri som bruker tingenes internett. Tilrettelegging for tidlig bruk av 700-båndet til 5G-formål vil være en stor konkurransefordel i kampen om fremtidens arbeidsplasser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Den felles europeiske målsetningen er at 700 MHz-båndet skal være frigjort til bruk for mobile tjenester senest fra 1. juli 2020.

TV til en av tre

Bakkenettet er den eneste distribusjonsplattformen for fjernsyn som dekker tilnærmet hele befolkningen. Avtalen ivaretar bakkenettets hensyn til mangfold ved å legge til rette for at et bredt TV-tilbud fortsatt er tilgjengelig for alle.

Norges televisjon AS (NTV) har konsesjon i frekvensområdet 470-790 MHz for drift av et digitalt bakknett for kringkasting frem til og med 2. juni 2021. Basisnettet dekker ca. 98 % av alle faste husstander og ca. 87 % av fritidsboligene i landet.

I tillegg er det bygget et satellittskyggenett som sikrer tilgang til NRKs tilbud for husstander (ca. 6000) som verken har dekning fra basisnettet eller andre TV-plattformer.

Om lag 30 prosent av befolkningen bruker bakkenettet. Nettet er privat finansiert gjennom investeringer på ca. 1,5 milliarder kroner. Infrastrukturen eies av Norkring, som leier ut nettet til NTV, som igjen leier ut sendekapasitet til innholdsdistributørene NRK og RiksTV.

NRKs allmennkringkastingstilbud skal være gratis tilgjengelig for hele befolkningen på minst én distribusjonsplattform. Den eneste TV-distribusjonsplattform som oppfyller dette kravet er bakkenettet.

Bakkenettkonsesjon for en ny periode (3. juni 2021 – 31. desember 2030) ble utlyst sommeren 2017. NTV var eneste søker.

Mobil