Mobilbonanza i Kina

Mobilbonanza i Kina

Vokser med 4,8 millioner nye mobilbrukere i måneden.

Verdens mest befolkningsrike land er inne i en vanvittig oppgangsperiode når det gjelder it og mobiltelefoni. Ifølge nyhetsbyrået Xinhua kunne landet notere 4,8 millioner flere eiere av mobiltelefon for hver måned som gikk de første tre kvartalen i 2005.

Kina forventer å ha 440 millioner brukere av mobiltelefoner ved utgangen av 2005. For et år siden, ved utgangen av 2004, var totalen 383 millioner.

I tillegg har Kina 348 millioner fastlinjer. Landet har over 1,3 milliarder innbyggere, og veksten er langt fra over.