Apple endrer overvåkingsfunksjon

Apple endrer overvåkingsfunksjon

Selskapet nekter for å spore sine brukere, men skal forbedre funksjonen.

Etter et par uker med sterk kritikk velger Apple å avvise beskyldningene om at de overvåker sine kunder.

Avvisningen stikker imidlertid ikke dypere enn at de samtidig velger å endre funksjonen som kritiseres.

Apple hevder at kundene er forvirret etter kritikken, men at selskapet aldri har drevet noen form for overvåking. Det innrømmes imidlertid at det er noen småfeil (”bugs”) som kan være bakgrunn for kritikken, og at en oppdatering av programvaren vil komme i løpet av de neste ukene.

- Det er grunn til å være glad for at Apple tar ansvar og fikser det de kaller ”småfeil”. Men deres sterke avvisning av at de følger med hvor kundene deres er til enhver tid bør tas med en stor klype salt, sier Justin Brookman, som er direktør for personvernsaker i Senter for demokrati og teknologi (CDT) i Washington DC til Computerworlds nyhetstjeneste.

Rask respons

At Apple svarer på kritikken allerede etter to uker viser at de tar dette veldig alvorlig. Vanligvis håndterer selskapet kritikk slik gjess håndterer vannsprut.

Det var like før påske at engelske sikkerhetsforskere avslørte at versjon 4 av os-et til Apple inneholdt ei fil som lå åpen for alle med detaljerte geografiske lokasjonsdata om hvor enheten og presumptivt eieren hadde vært. Innsamlingen startet i fjor sommer, fra introduksjonen av versjon 4. Den omtalte fila blir sikkerhetskopiert til pc under synkronisering, med økt risiko for eksponering av innholdet til flere som konsekvens.

Apple hevder at fila ikke inneholder informasjon om hvor brukeren av Apple-nettbrett eller smarttelefoner har vært. Den inneholder bare en liste over mobilmaster og trådløse nettsoner enheten har vært innom, antagelig betyr det uavhengig av om brukeren er på slep. Denne lista knyttes ikke til brukeren, men lokasjonsdataene brukes i en stor database sammen med slike lister fra mange andre enheter for å generere trender i bruksadferd. Slik forretningsanalyse er gull verdt for markedsføring og reklamesalg.

For den enkelte enhet kan denne lista brukes til å finne lokasjonen til enheten raskere enn gps-søk når den er i kjente områder. Dette skal spare tid, også siden lokasjon kan brukes ved triangulering av posisjonen ved hjelp av mobilmaster og trådløssoner når gps-signaler er svake eller fraværende.

Ryddet senest til høsten

Det Apple kaller ”småfeil”, er at denne lokale fila inneholder alle lokasjoner enheten har vært innom siden versjon 4 ble startet opp. De hevder at sju dager bør holde for å levere rask lokasjon. Selskapet vil også legge inn en mulighet for at fila ikke opprettes om brukeren selv skrur av bruk av lokaliseringstjenester. Om tjenestene brukes, skal fila krypteres og ikke sikkerhetskopieres til pc. Den siste sikkerhetsversjonen kommer antagelig ikke før i versjon 5, som er ventet i løpet av de neste seks månedene.

Selskapet mener forvirringen rundt dette skyldes at dette er teknisk komplekse saker. Både Apple og andre leverandører av slike funksjoner for lokasjonsdata har bommet med å lære opp brukerne om følgene for sikkerhet og personvern.

- Å si at Apple ikke overvåker brukerne fordi lokasjonen ikke alltid er helt nøyaktig minner om stråargumentasjon. Personvernet er under press når man kan finne i hvilket område en bruker er til enhver tid. Om myndigheter eller andre med legale krav krever eller får tak i informasjonen, vet de hvor du har vært det siste året, poengterer Brookman.

Mobile Enheter