Bestiller stadig flere mobile megabytes

Bestiller stadig flere mobile megabytes

1,6 millioner nordmenn har mobil-abonnement med mer enn 1 Gigabyte inkludert per måned.

Det er 500.000 flere nordmenn enn for et halvt år siden.

Det viser den halvårlige ekomrapporten til Post- og teletilsynet (PT).

Antallet var bortimot 1,1 millioner abonnement ved utgangen av 2012. Det utgjorde 18,6 prosent av alle abonnement. Per utgangen av første halvår 2013 var antall abonnement med 1 Gbyte eller mer inkludert økt til bortimot 1,6 millioner.

To typer mobildata

Mens den totale omsetningen av mobiltjenester ble redusert med 225 millioner i første halvår er det dataoverføring som virkelig øker.

Fra 2008 har PT samlet inn tall for antall ordinære mobilabonnement som benytter mobildata. Dette er mobilabonnenter der abonnementet har generert mobildata i form av et visst antall megabyte i perioden og kan betraktes som en indikator for utbredelsen av brukere av internett på mobiltelefonen. Utviklingen i antall aktive abonnement er vist i figur 11. Antallet har vært svakt økende. Frem til og med 2011 har antall aktive abonnement ligget på mellom 53 og 54 prosent av totalt antall mobiltelefoniabonnement. I 2012 har andelen imidlertid økt markert. Andelen passerte 55 prosent i første halvår 2012 og lå ved utgangen av 2012 på over 58. Ved utgangen av første halvår 2013 lå andelen på nesten 60 prosent for alle abonnement under ett. For privatabonnementene var andelen på bortimot 58 prosent, mens den for bedriftsabonnementene var mer enn 66 prosent.

Samtidig som pakkeabonnementene øker, reduseres antall dedikerte abonnement på mobildata i privatmarkedet. Antall privatkunder ved utgangen av første halvår 2013 var bortimot 426.000. Det var reduksjon i antall privatabonnement i så vel første halvår 2013 som i andre halvår 2012. Antall bedriftsabonnement på slike abonnement har derimot økt med om lag 29.000 i løpet av første halvår 2013.

Les om:

Mobile Enheter