- Betydelig risiko for bedriftene

- Betydelig risiko for bedriftene

Greenmobile advarer bedrifter mot konsekvensene av en naiv smarttelefon-policy.

Salgssjef Trond Berntsen i Green Mobile mener bedriftene vil unngå sikkerhetsrisiko ved å få en bedre struktur for hvordan de håndterer brukte mobiler.

- For at bedrifter og kommuner skal sikre seg mot spredning av sensitiv data til uvedkommende, må man innføre følgende prinsipp: «En ny mobiltelefon ut, en brukt mobiltelefon inn», sier han til IT-Bransjen.

Advarer bedriftene

Jan Otto Bjørkum, daglig leder av Greenmobile er enig og advarer bedrifter mot de sikkerhetsmessige konsekvensene av å la de ansatte få beholde gamle smarttelefoner ved telefonbytte.

Bjørkum bekymrer seg over at mange bedrifter ikke har noen spesiell policy for håndtering av brukte smarttelefoner.

- De ansatte beholder i de fleste tilfeller mobiltelefonen de bruker, og gir den videre til familie, kone, barn eller venner. Noen beholder også telefonen som ekstratelefon, sier han til IT-Bransjen.

Nå ønsker han å advare bedrifter mot å fortsette denne trenden.

- Med en så stor andel smarttelefoner som bedrifter nå har, så vil det være en betydelig risiko for bedriftene og fortsette med samme ordning fremover. En smarttelefon inneholder en betydelig mengde data, som for eksempel email, sms, bilder, kundedata og andre bedriftsapplikasjoner, foteller han.

- Bør ikke slette selv

Bjørkum mener det å gi telefonen videre er uheldig, og øker faren for at konfidensiell data kommer ut i offentligheten. Han er også skeptisk til at folk selv velger å slette data.

- Det hjelper ikke bare å nullstille telefonen slik de fleste gjør, harddisken må skrives over, forklarer han. I tillegg tror han det må en holdningsendring til.

- Det er nok for mange ansatte enda som ønsker å beholde den gamle telefonen til privat bruk. Så det kreves en del intern informasjon for å få til en holdningsendring, mener han.

Greenmobile har inngått cirka 70 rammeavtaler i Norge om å samle inn brukte mobiler, slette all data og gjenvinne brukte mobiler. I mai inngikk de blant annet en toårig rammeavtale med Norges Bank.

Les om:

Mobile Enheter