Bråstopp for mobilsalget

Bråstopp for mobilsalget

Markedet for mobiltelefoner blir langt verre enn analytikerne spådde i desember.

Etter mange år med eventyrlig vekst opplever mobilmarkedet en gedigen nedtur. For 2009 spår analyseselskapet IDC at markedet over hel verden krymper med åtte prosent.

Det er en ekstrem forverring med selskapets egne antagelser i desember. For bare tre måneder siden trodde IDC på to prosent nedgang.

- Våre forventninger for 2009 var lave i slutten av 2008. Katastroferesultater og en pågående strøm av dårligere økonomiske nyheter indikerer at 2009 kommer til å bli mye verre enn tidligere forventet, sier Ryan Reith, analytiker ved IDC, ifølge Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

Marginal vekst

Mobilprodusentene må ruste seg til et skikkelig dårlig år, men helsvart er fremtiden ikke. Allerede i 2010 vil trenden snu, mener IDC.

- Bekymring er forståelig i denne perioden, men vi ser at det er mange segmenter i mobilmarkedet som fremdeles har rom for vekst, og vi tror at ting blir bedre i første halvdel av 2010, sier Reith.

I fjor ble det solgt fire prosent flere mobilenheter enn i 2007. Sterkest vekst var i segmentet for smarttelefoner, som økte med 22 prosent. For vanlige mobiltelefoner var 2008 allerede et vanskelig år, med bare to prosent vekst.

I år vil det kjøpes flere smarte telefoner enn i fjor, men veksten er marginal, på tre prosent. Samtidig vil markedet for vanlige mobiltelefoner falle med ti prosent.

Opp i 2010

Tilbakefallet vil kunne føre til at forbrukere slår tilbake i 2010. IDC ser muligheter for god vekst i neste år. For hele markedet ligger forventningene på nesten ti prosent vekst, mens segmentet for smarte enheter skal øke med over 20 prosent. For vanlige mobiltelefoner spår selskapet ut fra dagens situasjon en vekst på syv prosent i 2010.

Sett på den geografiske fordelingen av nedturen tar de tradisjonelle markeder som Europa og USA de største tapene. I deler av disse markeder vil salg av mobile enheter falle med 20 prosent. Samtidig er disse markeder vekstområder for dyre, smarte telefoner, og IDC tror at opp til åtte prosent flere slike enheter vil bli solgt i Europa og USA.

Mobile Enheter