Britene får white space-internett

Britene får "white space"-internett

Det er mye god båndbredde i ubrukte tv-signaler. I Storbrittania skal de nå tas i bruk.

Ofcom, den britiske regulerings- og konkurransemyndighet for kommunikasjonsindustrien, vil introdusere såkalt "white space"-teknologi for trådløs datadatatrafikk. Storbritannia blir først i Europa til å utnytte denne plassen, ifølge en melding på Ofcoms hjemmeside.

Teknologien finner ubrukte områder i eteren, eller mellomrom mellom spektre som er reservert for tv-signaler. Disse tomme områdene (eller white spaces) kan brukes til å sende og motta trådløse signaler. Signalene når svært langt og går enkelt gjennom vegger og andre hindringer. Teknologien kan være svært attraktiv for blant annet bredbåndtilgang i ytterliggende strøk og trådløse nett med langt bedre rekkevidde enn dagens teknologi.

Utnytter mellomrommene

Gjenbruk av etermedia er veldig effektiv bruk av det som er en svært begrenset ressurs, ifølge Ofcom. Ofcom sammenligner kapasiteten med det som finnes i 3G tjenestene, med betydelig høyere nivå i enkelte områder.

- Potensialet for White Space, som for tiden ligger i dvale rundt oss, ble tidlig identifisert av Ofcom. I Europa har vi vært ledende på å finne en måte å utnytte denne kapasiteten uten å skape problemer for eksisterende brukere av spekteret. Løsningen vi har kommet frem til maksimerer effektiv bruk av spekteret og åpner døren til nye og spennende bruksområder for forbrukere og bedrifter, hevder Ed Richards, direktør i Ofcom.

Database holder styr på spektre

For å utnytte "white space"-teknologi benytter man en "master-ruter" som kontakter en database, som igjen får oppgitt master ruterens plassering.

Databasen returnerer deretter informasjon om hvilken frekvens og sendestyrke ruteren kan bruke.

Dette sørger for at enhetene ikke forstyrrer eksisterende lisensierte brukere av spekteret, inkludert fjernsyn og trådløse mikrofoner.

Åpner for tredjeparts utviklere

Ofcom har også bestemt seg for å tillate tredjeparts databaser. Ofcom regner med at white space-teknologien vil være på plass i Storbritannia i løpet av 2013, og de ser på mulighetene for å utnytte white space i andre spektre, blant annet de som brukes til FM-radio.

Mobile Enheter