Dansk skole tester Ipad-tvang

Dansk skole tester Ipad-tvang

Liten kommune vil tvinge elevene til kun å bruke dyre nettbrett.

Odder kommune, midt i Øst-Jylland på det danske “fastland”, skal starte et forsøk der elever skal nektes å bruke andre pc-er enn nettbrett fra Apple. Hensikten skal være å finne ut om denne “blå-hvit”-strategien fjerner digital støy i undervisningen til elevene.

I likhet med resten av Vesten er bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen viktig i dansk skole. Nyere varianter av nettbrett er en ny mulighet, men ingen har sjekket om disse digitale dingsene faktisk gir en positiv innvirkning for undervisningen, melder Computerworld i Danmark.

En testklasse – en enhet - en standard

Det er den lokale videregående skolen Odder Gymnasium som skal bli testarena for om ensretting er veien å gå. En klasse får kun lov å bruke Apple nettbrett i undervisningen, der medelever får lov til å velge andre pc løsninger. Hensikten er å sjekke hvilken læringseffekt man får ut av mangfold mot enfold.

- Dette er et helt ordinært eksperiment. Det kan fint skje at resultatet er at dette kun er en smart ny dings. Men det kan også hende at den faktisk fungerer bedre i undervisningen og for læringen. Vi må bare utnytte muligheten for å prøve dette ut, forsikrer Lars Bluhme, rektor ved Odder Gymnasium.

Forprosjekt og komfort

Det er et visst preg av grundighet over forsøket. Forprosjektet forrige skoleår innebar at 12 elever fikk nettbrett for å prøve dem ut og finne aktuelle programmer i undervisningen. Forprosjektet avdekket to momenter som må på plass om nettbrett eller tavle-pc-er skal tas i bruk i undervisning.

Det ene er komfort.

- Et nettbrett er en enkel liten sak, og i motsetning til pc-en en temmelig lukket plattform. Det betyr at problemer med formater, oppstart og konverteringer ikke eksisterer lenger. Elever som sitter med bærbare pc-er får en mer teknologiorientert syn på tingene. Det er snakk om formater, oppstartsproblemer, flatt batteri og skjermen skjuler til en viss grad aktiviteten til eleven, forklarer Bluhme.

I motsetning til dette innebærer Apple-nettbrettet ingen slik “støy”, men den har en rask oppstart og ti timer batterikapasitet. Den kan enkelt koples til elektronikken i klasserommet, så lenge adapteren finnes. Det er også ingen problemer med at skjermen blir en sperre mellom lærer og elev. Sammen med standardprogramvare for nettbrettbrukerne unngås også format- og konverteringsproblemer, hevder rektoren

Det oppgis ikke om noen av de vanlige pc-brukerne også skal bruke den samme standardprogramvaren i dette forsøket.

Mindre fritid for elevene

Den andre fordelen er mer læring etter behov.

Tanken er at en mobil enhet som er rask å ta i bruk og alltid er koplet til Internett vil få elevene til å ville lære andre steder enn ved skolepulten.

- Det høres ikke så veldig pent ut, men vi vil se om vi kan ta mer av fritiden fra elevene. Kortere vei til læring, læring når sjangsen byr seg gjennom å lese fagbøker eller se videoforelesninger i sofaen om kvelden, forklarer Bluhme.

Trege konkurrenter

Nettbrettet fra Apple ble vurdert opp mot Android-nettbrettene fra Motorola og Samsung, men de kom for seint i salg til å være med i dette forsøket. Dermed ble nettbrett fra Apple kjøpt inn for cirka 120 000 norske kroner.

Forsøket er i regi av forskere fra Aarhus Universitet, og finansieres av det danske undervisningsdepartementet, Apple, Atea, TDC og Systime, et forlag for elektroniske fagbøker.

Odder er vennskapskommune med norske Vennesla i Agder, og er om lag like stor som Kongsvinger by og kommune.

Mobile Enheter