Ellevegangen i mobildata på fem år

Ellevegangen i mobildata på fem år

Cisco regner med fortsatt kjempevekst i datatrafikken i mobilnett. Video driver mye.

Video i mobildatanettene var over halvparten av trafikken i 2013. Ferske tall fra nettverksgiganten viser at 18 exabyte, 18.000.000 terabyte, data gikk gjennom de mobile datanettene i fjor. Dette tilsvarer 18 ganger all internettrafikk i 2000. Det var også en vekst på 81 prosent fra året før.

Dette viser den ferskeste rapporten fra selskapet om bruken av mobildatanett fra 2013 og ut 2018.

En dings per kvinne

Til mobilnettene kom det 526 millioner enheter i fjor. Dermed passerte det totale antallet mobile tilkoplingspunkter til mobilnettet sju milliarder, og i løpet av året vil det være flere mobile dingser med nettilkopling enn det finnes folk på kloden. I de fem neste åra vil veksten i mobildingser med mobilnettkopling øke til 1,4 enheter per global innbygger.

Det var 406 millioner nye smarttelefoner som ble koplet til i fjor, eller 77 prosent av det totale antallet nye enheter.

Det er når vi ser framskriviningen fem år fram i tid, til utgangen av 2018, at tallene går fra digre til enorme.

Ellevegangen takket være smart

Månedstrafikken går fra 1,5 exabyte i måneden til over 15 exabyte i måneden. Totredjedeler av denne kapasiteten vil være brukt av smarttelefoner. Nettbrett vil bruke 2,5 exabyte av kapasiteten.

Av all denne trafikken er det 4G som vil bære over halvparten. En interessant detalj er at selv om trafikken øker i mobilnettene, så vil det være en større mengde data som løftes over og sendes via trådløse datanett, WLAN. Denne avlastingen fra mobile enheter vil faktisk være større enn den totale datamengden som går i mobildatanettene.

Enhetene som er koplet til mobilnettene i dag er ikke det vi kaller «smarte» enheter. Det er det bare en av fem som er. Dette vil endres og passere over halvparten i 2018. Disse smarte enhetene vil stp for 96 prosent av all datatrafikken i mobildatanettene.

Kryssingspunktet for når det blir flere 3G enn 2G-enheter på mobilnett er ventet å skje i 2016. Ved utgangen av 2018 vil 59 prosent av mobilenhetene ha 3G som beste samband, mens bare 15 prosent vil ha 4G.

Video krever sitt

Ikke overraskende er video-datasignaler som ventes å kreve mesteparten av kapasiteten i nettene. Trefiredeler er framskrivingen Cisco operer med.

På den globale arenaen er det Afrika og Midtøsten som antas å stå for den største veksten, noe som neppe er overraskende med all vekst og innovasjon som er i disse folkerike områdene i verden. Ansalget er at veksten er vil være 70 prosent.

Hakk i hæl er det Øst- og sentral-Europa med en vekst på 68 prosent og Asia med Stillehavet som vokser 67 prosent.

Mobile Enheter