Ergo leverer mobilt

Ergo leverer mobilt

Leverer mobil logistikk- og lagerløsning til Aker Solutions.

40 medarbeidere på Aker Solutions på Stord bruker nå mobile enheter, eller pda-er, i arbeidet med logistikk og lager. Det betyr mindre administrasjon og papirarbeid og bedre lagerstyring og informasjonskvalitet.

Aker Solutions sitt verft på Stord i Hordaland bygger blant annet to av de største boreriggene i verden og produksjonsplattformen til Gjøa-feltet. Logistikk er et svært kritisk område når det gjelder konstruksjonsarbeid i en slik størrelse.

Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup, kaller det en fjær i hatten at Aker Solutions har valgt selskapets mobilitetsløsninger for sitt verft på Stord.

- Som en internasjonal aktør som opererer i så komplekse og logistikkintensive bransjer, er det avgjørende at selskapet har riktige og moderne verktøy som sikrer en god og effektiv verdikjedeintegrasjon. Denne leveransen viser at Ergogroup kan ta hånd om hele kjeden fra rådgivning, opplæring og håndtering av utstyr til drift og brukerstøtte, sier Mjøs i en pressemelding.

Løsningen innebærer blant annet at de mobile enhetene, eller pda-ene, leser av strekkoder på ulike deler på lageret, deretter sendes dataene inn sentralt og oppdateres umiddelbart. Slik går det raskere å identifisere deler samtidig som bestilling av ekstramateriale blir redusert.

- Vi er svært fornøyd med løsningen som nå er implementert her på Stord. Løsningen implementeres trinnvis, i første omgang på de områdene vi har størst gevinst. For oss betyr denne mobilitetsløsningen at vi forbedrer produktiviteten og kvaliteten innenfor lagerområdet, sier Thomas Dahl i Aker Solutions.

Fotografi: Alf Terje Myklebust, Aker Solutions

Mobile Enheter