Ergogroup lager mobil vekterløsning

Ergogroup lager mobil vekterløsning

På oppdrag fra Securitas utvikler Ergogroup nå en ny mobil IT-løsning til bruk for Securitas vektere i Norge og i Sverige.

Løsningen vil gi økt sikkerhet for så vel personell i Securitas, som de verdiene Securitas ivaretar for sine kunder, ifølge en pressemelding.

- Med den mobile løsningen Ergogroup utvikler for oss, styrker vi sikkerheten til våre kunder og våre medarbeidere ytterligere. Vesentlig for oss er det også at løsningen bidrar til å trygge vår posisjon som markedsleder på sikkerhetstjenester, sier Lars Franzon, it-sjef for Securitas Mobile tjenester i Europa.

Løsningen som utvikles for Securitas gir vekterne tilgang til relevant informasjon om oppdraget direkte på deres håndholdte, mobile enhet. Ved at vekterne får direkte tilgang til instruksjonene for oppdraget, kan de rapportere raskere tilbake til kontrollsentralen og til kunden ved hendelser.

Andre viktige tjenester er tilgang til dagens rute direkte på den mobile enheten og mulighet for å posisjonere vekterne ved hjelp av gps.

- Ergogroup opplever en stadig større etterspørsel etter mobile forretningsløsninger, og samarbeidet med Securitas er i så måte et godt eksempel på den trenden vi ser i markedet. Særlig er det personellintensive virksomheter som etterspør løsninger som forenkler arbeidshverdagen, sier administrerende direktør Terje Mjøs.

Ergogroup skal levere både vekterløsningen og drift av løsningen for Securitas. Løsningen er en del av en større avtale om leveranse av kontroll- og kommunikasjonssystem som Saab Communication og Securitas har inngått.

Mobile Enheter