Europeere dropper fasttelefonen

Europeere dropper fasttelefonen

Nesten en av fem europeiske husholdninger har mobiltelefon som eneste telefon.

Litauen har tatt denne utviklingen lengst. Hele 48 prosent av husholdningene har byttet fasttelefon mot mobiltelefon. Finland er nummer to med 47 prosent, skriver BBC News og viser til tall fra EUs statistiske byrå, Eurostat.

Det er liten tvil om at mobiltelefoner har blitt essensielle verktøy i det europeiske daglilivet. Det finnes 95 mobiltelefoner for hver 100. europeer.

Det er også interessant at landene med flest innbyggere som bare foretrekker mobiltelefon er de som har kortest fartstid i EU. Litauen og Finland er nevnt, mens Tsjekkia er på tredjeplass. I gamle EU-travere som Storbritannia og Tyskland er det langt færre som har droppet fasttelefonen (henholdsvis 13 og 11 prosent).

Mobile Enheter