Flere feller for Android-utviklere

Flere feller for Android-utviklere

Mylderet av grensesnitt gir uante muligheter - og farlige fallgruver.

Denne uka har applikasjonssikkerheten til Android-apps vært i hardt vær.

Fraværet av et strengt kontrollregime som i Apples App Store, gjør at brukere av Android Market må stole på at apps-utviklerne har rent mel i posen.

Den manglende sensurmyndigheten er samtidig Androids største styrke - mangfoldet av applikasjoner kjenner ingen grenser.

Tusen blomster blomstrer

Android er også åpen for mange tilpasninger, både innen maskinvare og programvare. Dette har ført til et enormt mangfold av telefoner med forskjellig skjermformater, yteevne og prispunkt. Dette mangfoldet har vært en viktig bærerakett for Android til toppen.

Leverandørenes gjør egne tilpasninger delvis for å rydde opp i det lett kaotiske baklandet på vegne av sluttkundene, men selskapene har også en interesse i å skille sitt produkt fra konkurrentene.

Men også her kan resultatet bli forvirrende, det blir mange grensesnitt som alle er Android. Siden plattformen også mangler en felles oppdateringstjeneste, kan telefonleverandøren selv bestemme hvilken variant av operativsystemet som skal gjøres tilgjengelig når.

Uforutsigbart for utviklere

For apps-utviklere betyr det at de ikke har den fjerneste idé om hvilken variant av sluttplattformen deres apps skal kjøre på. Dette åpner for at apps ikke kan testes godt nok, med uforutsigbare resultater. Eller at nye funksjoner for sikkerhet og yteevne ikke tas i bruk.

- Det er klart det finnes noen utfordringer for Android. Men det er mye snakk om at utviklere bør ta i bruk mulighetene som ligger i plattformen. Der ligger det for eksempel egne funksjoner for deteksjon av skjermformat, sier Åsmund Mæhle i Bouvet. Selskapet utvikler applikasjoner for de fleste mobile plattformer.

Faren er at disse forskjellene skal skuffe eller irritere brukerne. Om en mobil app blir for treg, eller ikke ser bra ut på alle skjermer er det ingen god nyhet for Android-plattformen som helhet. I tillegg kommer sikkerhetsaspektet. Gjennomslag i bedriftsmarkedet forutsetter at sikkerheten er god nok for profesjonell bruk.

Hovedutfordreren Apple har sin fordel i at deres mobilenhet er i én og bare én designversjon. Både maskinvare og programvare er rigorøst kontrollert. Prisen er også jevnt høy, og det kommer én oppdatering per år under samme strenge regime.

- Legg til rette for flere plattformer

Bouvet mener bedrifter bør basere seg på at et mangfold av plattformer er normalen. Om hjemmeleksa er gjort, kan likevel de største fellene unngås.

- Gode utviklere og en strukturert tilnærming til det som gir raskt og best resultat er stikkord her også. For mobil-apps er det for eksempel viktig at mest mulig prosessering foregår i et datasenter, ikke i enheten. I en mobil apps-strategi bør man også legge til rette for at apps skal ut til flere plattformer. Derfor må det legges tid i å lage et felles rammeverk over data- og prosesseringslaget som base for porting til disse plattformene. Sluttresultatet i form av en app bør vær enklest mulig og ta i bruk det som er spesifikk fordel i den enkelte plattformen, poengterer Øyvind Litlere, avdelingsleder for Bouvet i Bergen.

Strategien om å balansere løsninger mellom plattformer er også er berørt av IDC i en utviklerrapport før World Mobile Congress i Barcelona: Dersom det er brukeropplevelsen som er det sentrale, bør Ios være målplattform. Om det er markedsandel og gjenbruk av programmeringskode, velg Android.

Mobile Enheter