Helse og trening øker mobiltrafikken

Helse og trening øker mobiltrafikken

Trafikkbildet endres av spill, helse og sosiale medier, og annonser finansierer mer.

I en fersk rapport fra Wakefield Research har de spurt et utvalg mobilkunder om data og app-bruk. Dette er sammenstilt med ferske tall fra Citrix og deres sensorer som sjekker hvordan app-er yter og virker i mobil nett i trafikkdata i 3G og 4G-nett globalt. Målet har vært å finne hvilke trender som faller sammen i opplevd og reell bruk.

Treningshelse vokser

En slik trend er helserelaterte app-er. Over halvparten av de som er spurt bruker slike app-er mer. Dette er app-er som logger trening, dietter og vektkontroll, ernæring og en kategori som kalles «kvinnehelse». I trafikkdata speiles dette i at denne kategorien også vokser. Med mer mobil nærteknologi, som vi vil se i stort monn fra denne ukas annonseringer fra Mobilkongressen i Barcelona, er dette bare starten på en trend som vil vokse.

Helse-app-er relatert til trening øker til over halvparten av trafikkbruken det siste året.

Introduksjonen av videodelingsfunksjonen Vine i Twitter og video i Facebook-eide Instagram har ført til at video er i ferd med å bli en stor delingssak i sosiale nettverk. Mobiltrafikkdataene viser at nesten en tredjedel av delt innhold i de store sosiale nettverkene er videodata. Dette var nesten fraværende i disse nettene for et år siden. Nesten to tredjedeler er bilder og fotografier, mens lite datakrevende tekst er fem prosent av dataene.

Bruksendringer

Interessant nok er andelen brukere som er på sosiale nettverk via mobilene den samme som i fjor. Men brukeradferden er i ferd med å endre seg.

Dette betyr ikke at klassiske tjenester er borte fra mobilnettene. En av fem mobilbrukere har tatt i bruk radio over det mobile nettverkene, og dette er en dobling i andelen på et år.

Om man ser på de største os-ene, Android og Ios, er den største forskjellen i databruk knyttet nettbrettbruken. Brukerne av nettbrekk fra Apple bruker tre ganger så mye mobildata som smarttelefonbrukerne til samme selskap. Hos Android er det jevnere, der er det «bare» dobbelt så høy databruk.

Dette gir interessante utfordringer for den som vil utvikle innhold over mobile datanett. Det sier også noe om at skjermstørrelse faktisk gir en bruksforskjell.

Mer reklamefinansiering

Det er også interessant å se hvordan finansiering er i ferd med å bli orientert mot mobile annonser. En av trafikkfunnene til Citrix er at annonser til mobilen har doblet seg på et år. Ikke at det betyr noen flom, akkurat: Kun to prosent av trafikken til en vanlig bruker kommer fra mobile annonser

Når det kommer til om bruken av mobildata endrer seg gjennom dagen, så viser trafikkstatistikken at været sjekkes mest om morgenen, mens sosiale nettverk og dating-nettsteder er kveldsaktivitet.

Nyheter og blogger besøkes jevnt gjennom hele arbeidsdagen, mens video har topper før dagen starter, midt på dagen, arbeidsslutt og klokka åtte om kvelden. Økonomisteder besøkes om morgenen, mens netthandel gjøres tidlig på dagen eller seint på kvelden.

Det er Wakefield Research som har laget rapporten, basert på spørringer mot kunder og anonyme mobildatatrafikkdata hentet fra Citrix ByteMobile. Dataene er basert på 3G og 4G trafikk som går gjennom de globale nettverkene blant de 330 000 bedrifter som er kunder hos Citrix. Citrix bruker denne rapporten fordi de selger verktøy som optimerer hvordan sluttbrukeren opplever app-er og tjenester levert over et datanettverk.

Mobile Enheter