Her er CAs nye sikkerhetssatsing

Her er CAs nye sikkerhetssatsing

Når selskapet satser på sikkerhet igjen, er det med moden ballast, men i et nytt marked.

Februar meldte CA seg tilbake for fullt som sikkerhetsleverandør. Store lanseringer både under RSA-konferansen i USA og mobilkongressen i Barcelona var på det området der mobiler, sikkerhet og apper møtte hverandre.

- CA er tilbake som en ledende sikkerhetsaktør, og denne satsingen er en av pilarene for selskapet. Forskjellen fra tidligere er at vi er i et annen, mer avansert del, av markedet, sier David Hyborn til Computerworld.

Han er sjef for sikkerhetssatsingen CA har i Norden.

Lansering i Barcelona og Las Vegas

Den siste uka i februar lanserte selskapet sin nye satsing for alvor. Mobiladministrasjon er en sentral del av satsingen. App-utvikling, kontroll og optimering er en annen.

Et eget rammeverk for sikkerhet som de kaller «Smart Containerization» er noe CA forsøker varemerkebeskytte. App-er og hva de gjør skal bringes under full kontroll av virksomheten. Dette gjøres med visualisering av oppsett og regler for håndtering av enheter, app-er og ressurser. Slik visualisering gjør det mulig å lage enkle hvis-så-unntatt-når-regler for virksomheten.

- Målet er å se alle ressursene i sammenheng. Alle app-er, enheter og tjenestetyper ses i sammenheng med bruker, plassering og tilgangstype. En app med tilgang til sensitive som er grei å bruke i nettverket til bedriften, bør antagelig nektes adgang via et trådløst nettverk i Kina, forklarer Hyborn.

Tre løsningssuiter

Satsingen til CA kommer i første omgang i tre pakkeløsninger for mobil administrasjon og applikasjonssikring.

Enterprise Mobility Management (EMM) er en nettskyløsning for mobilkontroll. I tråd med nettskyen basale prinsipp er det snakk om en tjenestemodell. Det vil si at tilgangen er over nett, app-er er tilgjengelig fra app-butikkene og administrasjonen er sentralt hos driftsansvarlige. Selve den fysiske programvaren kan være hos en SaaS-leverandør eller den kan være i datarommet/datasenteret til virksomheten.

- Det er sentralt for CA å gjøre alle våre produkter «cloudifisert». For oss er det snakk om at alle løsningene skal være designet for denne tjenestemodellen, og ikke noe som er lagt oppå eksisterende løsninger, poengterer norgessjef Geir Christensen til Computerworld.

EMM har fire hovedprodukter for applikasjonshåndtering, for innholdskontroll, for epostkontroll og for enhetskontroll.

CA annonserte også at de hadde støtte for Samsung Knox i sin EMM. Sikkerhetsdesignet til Samsung er innebygd i alle pro-modellene deres med Android. Den «deler» smartenheten opp i to, en bedriftskontrollert, sikker sone, og en privat, åpen sone. Dermed kan verdens største mobilleverandør administreres fra CA direkte.

- Vi ser jo at leverandørene av mobilenheter i bedriftsmarkedet gjerne vil ha sin del. Vi legger til rette for at dette kan gjøres fra et sted, sier Hyborn.

Drift og utvikling hand i hand

Mobile DevOps-pakken er rettet inn mot å optimere applikasjonsutvikling, levering, drift og brukeroppleving. Dette kommer blant annet fra oppkjøpet av Layer 7 Technologies. Produktene i løsningen er en egen API-portal, Tilgangskontroll for mobile enheter, test og service-kontroll.

I tillegg er selskapet klar med å utvikle en løsningssuite for å sikre tingenes internett («Internet of Things»), som er i ferd med å bli en brennhet trend og gigantisk sikkerhetsutfordring.

- Visjonen vår for å sikre «Internet of Things» er å sikre dataene ende-til-ende. Dette innebærer å sikre enhet, app, data og aktør. All kommunikasjon må gå kryptert. Og for CA er dette en integrert del av den mobile sikkerheten vi allerede tilbyr, understreker Hyborn.

Moden aktør

CA var i årene fra forrige årtusen til slutten av forrige årtusen aktør med sikkerhetsløsninger knyttet til antivirusløsninger og administrasjon. Blant annet hadde CA en av de første praktisk brukbare antivirussystemene for virkelig store virksomhetsnettverk. Men for tre år siden annonserte selskapet at de mer eller mindre trakk seg helt ut av denne type løsninger.

Når de nå er tilbake for fullt med en sikkerhetssatsing, er det med basis i identitets- og tilgangskontroll-teknologi (IAM) som selskapet tross alt har lang erfaring i. I tillegg har de kjøpt opp teknologi, som Layer 7 Technologies. Dermed har de tilgang til utviklerressurser som kan skreddersys og gjenbrukes.

Les om:

Mobile Enheter