Hype eller forretningsnytte?

Hype eller forretningsnytte?

DEBATT: Kan mobil BI gi forretningsnytte, eller er det bare tomt prat, spør Lars Rinnan.

Mobil BI handler ikke om at du kan legge inn URL-en til din nettbaserte BI-løsning på Iphone-en din, og dermed få tilgang til den. Derimot er dette en ny generasjon BI-løsninger som er spesialtilpasset til smartphones og nettbrett. De er tilpasset størrelsen på arbeidsflaten, og de opererer gjennom den trykksensitive skjermen til disse enhetene. Pekefingeren er ditt navigasjonsinstrument, akkurat som når du spiller Angry Birds eller driller deg gjennom et hierarki av artister i Spotify.

De første til å adoptere disse løsningene var selvsagt de som er mye på farten, slik som selgere, ledere og nøkkelpersoner i geografisk distribuerte organisasjoner. I tillegg har du de som er mye borte fra kontoret på grunn av møter og slikt, og som har behov for rask informasjonstilgang. Det går åpenbart raskere å trykke et par ganger på smartphone-en mellom to møter, enn å gå tilbake til kontoret og logge seg på BI-løsningen. En annen brukergruppe er de som ikke ønsker å bruke tid foran en pc på et kontor, men som like fullt har behov for styringsinformasjon. For eksempel butikksjefer.

En rapport fra Forrester anslår at innen utgangen av 2012 så vil en tredjedel av all BI-funksjonalitet konsumeres via håndholdte enheter. Videre anslår de at tre-fjerdedeler av arbeidsstyrken vil bestå av mobile arbeidere. Dette henger sammen med at veksten i nettbrett fra 2010 til 2011 var på hele 274 prosent, og at man estimerer at ytterligere 150 millioner nettbrett tas i bruk i 2012. Nettbrettet er i ferd med å bli allemannseie, og den intuitive brukeropplevelsen derfra vil vi ha med oss til arbeidsrelaterte områder.

Det er åpenbart forskjell på en 4-tommers smartphone-skjerm, en 10-tommers nettbrett-skjerm og 15-tommers-skjermen du har på laptop-en eller den stasjonære pc-en din. Hva som egner seg på hvilke flater handler blant annet om bruksmønster. Det er forskjell på hva konsernsjefen, controlleren og butikksjefen ser etter i sine respektive rapporter, og hvordan de konsumerer informasjonen. Kompleksiteten i rapportene og dashboardene må tilpasses brukergruppene og deres bruksmønster, men også de flatene informasjonen skal tilgjengeliggjøres på. Dette skaper en ekstra dimensjon i design og utrulling av en BI-løsning.

Nye brukergrensesnitt og ny funksjonalitet medvirker til at det mentale spranget for sluttbrukerne fra "gamle" informasjonskilder til interaktive touchbaserte dashboards blir stor. Sluttbrukerne må derfor i enda større grad enn tidligere inspireres og utfordres av folk som kjenner mulighetene med slike løsninger.

En undersøkelse fra Aberdeen Group slo fast at med mobil BI så doblet bruken av BI-løsningen seg blant de 277 selskapene i undersøkelsen. De hevder videre at beslutninger ble tatt seks ganger raskere hos de som hadde mobile BI-løsninger. Og til slutt konkluderer de med at mobile arbeidere jobber 240 timer mer i året. I sum mener de at mobil BI gir høy ROI.

Jeg støtter Aberdeen Group, og min konklusjon er at mobil er litt hype, men kan gi god forretningsnytte benyttet på riktig måte for de riktige brukergruppene. Jeg er også overbevist om at mobil BI ikke vil begrenses til kun de gruppene som kan dokumentere behov og forretningsnytte. Svært mange vil dra nytte av det intuitive brukergrensesnittet og mobiliteten, og vil ønske å få sin styringsinformasjon på en mobil enhet. For utbredelsen av BI er det meget gode nyheter.

Lars Rinnan, administrerende direktør i Nextbridge

Mobile Enheter