It-sjefene tørster etter kunnskap

It-sjefene tørster etter kunnskap

Vil ha mer kundekontakt, innsikt og mobilitet, og flere vil investere i skyen.

Sjefene i smb-markedet ønsker seg dypere innsikt og ferdigheter i forretningsprosessen enn det de sitter på i dag, viser IBMs årlige studie av 3.000 it-direktører.

- Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv, og det er nettopp her vi kommer til å se en klar vekst i tiden fremover. Det er dette markedet som er mest nysgjerrig på nye leveranseformer av it og som legger lista stadig høyere for kompetanse og kvalitet i forretningsprosesser, sier Nina Wilhelmsen, ansvarlig for mid-markedet i IBM til IT-Bransjen.

Mer mobil

Undersøkelsen viser at 77 prosent av it-sjefer i mellomstore er fokusert på å få dypere innsikt og 67 prosent ønsker mer kundekontakt.

72 prosent av sjefene har planer om å investere i flere mobile løsninger. Det er hele 61 prosent flere sammenlignet med resultatet fra fjorårets undersøkelse.

- Norge er et langstrakt land hvor både ansatte, kunder og partnere kan være spredt over store avstander. Vi er også et folk som omfavner teknologi og mange har både smarttelefon, bærbare maskiner og mobilt bredbånd. Dette gir et godt grunnlag for mobilitets- og samhandlingsløsninger som gir fleksibel tilgang til dokumenter, mennesker og kunnskap uavhengig av tid og sted, mener Wilhelmsen.

Positivt for små bedrifter

Resultatene viser også at sjefene har blitt mer opptatt av nettskyen enn de var i fjor. Nå vurderer 50 prosent av it-direktørene å investere i skyløsninger i løpet av de neste tre til fem årene. Spesielt i Norge ser IBM at disse tjenestene appelerer til bedriftene.

- Skyen er en fleksibel leveranseplattform som passer svært bra i Norge. I IBM-systemet er Norge faktisk på topp i antall salg av skyløsninger i år, sier Wilhelmsen.

Nettskyen er også populær blant mindre bedrifter.

- Før var en del teknologiske løsninger forbeholdt store selskaper som kunne ta betydelige investeringer i kompetanse og maskinvare. Nå kan man kjøpe det samme gjennom skyen, med minimale investeringer og bare betale for faktisk bruk, avslutter hun.

Mobile Enheter