Med nøkkelboks i mobiltelefonen

Med nøkkelboks i mobiltelefonen

Nøkler mister man fort. Med et trådløst system kan mobiltelefonen fungere som døråpner.

Et stort problem i omsorgssektoren er å holde oversikt over nøkler. Ikke bare skal alle ulike hjemmepleire ha tilgang til ulike boliger, men også sykepleiere, nødtjenester og andre hjemmetjenester har behov for tilgang.

I praksis betyr det at en stor mengde med nøkler er i omløp, noe som er vanskelig å administrere. Mister man en nøkkel, som skjer ofte, eller at den kopieres/stjeles, må lås skiftes ut og alle eksisterende nøkler erstattes. Det er dyrt, krever ressurser, og gjør den allerede komplekse hverdagen i omsorgssektoren enda mer kaotisk.

- For å holde folk hjemme trenger de mat, pleie, tilsyn, leger, sykepleiere og så videre. Skal alle disse ha tilgang til en bolig, må man ut med mange nøkler, som må byttes fra person til person hele tiden, eller man lager mange kopier, forteller Jørgen Karlsen, salgssjef i Ascom Norge.

Nøkkelboks

Per i dag brukes det i mange norske kommuner en nøkkelboks for at de som skal gi hjelp skal kunne nå brukeren raskest mulig. Nøkkelboksen monteres ved inngangsdøren og inneholder nøkkelen til leiligheten eller huset. Personell fra trygghetsalarmtjenesten, brannvesen eller politi vil da kunne komme raskt til unnsetning uten å måtte bryte opp døren dersom brukeren ikke kan åpne selv.

Men nøkler og nøkkelbokser kan erstattes av et enkelt mobilbasert system, som er utviklet av det svenske selskapet Phoniro, og distribueres av Ascom i Norge. Løsningen går ut på at den eksisterende dørlåsen kompletteres med å sette en boks med en elektronisk lås på innsiden av døren. Med bluetooth-teknologi og en digital nøkkel, kan døren åpnes. I tillegg trenger man en pinkode, og en ny "nøkkel" tildeles automatisk hver gang. Det vanlige nøkkelsystemet fortsetter å fungere uten endring.

Kritisk del

Den digitale nøkkelløsningen er ett eksempel på hvordan nye teknologier løser eksisterende problemer. Kommunikasjonsløsninger utgjør hovedtyngden i produktportefølje til det sveitsiske selskapet Ascom, som også lenge har vært etablert med en norsk avdeling. Ifølge Karlsen finnes det knapt et sykehus her i landet som ikke bruker produkter som selskapet har laget.

- Vi leverer trådløse kommunikasjonsløsninger til sykehus, først og fremst for traumeteam. Dette er meget kritiske systemer. Skjer det en hjertestans eller noe annet alvorlig med en pasient, er sekundene avgjørende. Dette er den mest kritiske delen av varslingen på et sykehus, forteller Karlsen.

Selskapet bruker velprøvet og stabil trådløs-tekonologi for å kommunisere på sykehus. Dette er krevende kunder og kravene endres hele tiden. Det betyr at Ascom må jobbe kontinuerlig med å utvikle nye, digitale løsninger.

- Vi kombinerer Dect-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) med ip-baserte systemer. Det betyr at vi kan legge flere digitale tjenester inn i kommunikasjonen uten å være avhengig av wifi-systemer. Fordelen med slike systemer er at de er nesten ubegrenset skalerbare, sier Karlsen.

Ascoms robuste trådløse telefoner minner om produkter som vi ikke har sett på mange år i forbrukermarkedet, men til gjengjeld tåler de en gedigen smell i bakken. I en nødsituasjon på et sykehus er sårbare smarte telefoner ikke veldig praktiske.

De robuste løsningene som selskapet leverer blir også mer og mer komplekse, der nye enheter kommer inn og systemene henger stadig mer sammen. Samhandling mellom sykehussystemer og hjemmesystemer vil gi store muligheter for både helsesektoren og leverandører som Ascom, som kan utvikle nye produkter.

Varme hender

Ascom jobber mer og mer med programmering av applikasjoner. Det henger sammen med at det er mer integrasjon av systemer, som medfører at ting må skreddersys. En annen endring er at det blir større fokus på velferdsteknologi. Det gir nye mark å pløye for Ascom. Selskapet har blant annet inngått et samarbeid med konsulentselskapet Tieto.

- Det er klart at Samhandlingsreformen gir mer oppmerksomhet rundt omsorgsteknologi og hjemmepleie. Vi ønsker å utnytte teknologi slik at de varme hendene kan gjøre jobben der det trengs mest. Mye administrativt arbeid kan tas vekk. Teknologi kan utføre jobben med å rapportere og administrere en stor del av alt som foregår. Det gir også mye bedre sikkerhet, planlegging og bedre logger om hva har skjedd, sier Karlsen.

Det bringer han tilbake til nøkkelløsningen. Etter beregninger fra Sverige gir digitale låser god gevinst.

- Våre svenske kolleger har målt en effektiviseringsgevinst på 11 prosent bare på grunn av innføring av den bluetooth-baserte mobilløsningen på landsbygda, og rundt seks prosent i byområder. Man kan bare drømme om gevinstene som potensielt kan spares i hele omsorgssektoren med et slikt system, sier han.

Mobile Enheter