Microsoft satser på Oslo-modellen

Microsoft satser på Oslo-modellen

Ny Office-funksjon basert på norsk søk og app-design toppsak under Sharepoint-konferansen i USA.

Etter halvannet år som prosjekt og dulgte hentydninger ble prosjekt Oslo vist fram under Sharepoint-konferansen i Las Vegas i går. «Project Oslo» er frontside-app-en til Office Graph, et rammeverk som kombinerer elementer som analyse av store datasett (Big Data), nettsky, sosiale nettverk med samarbeidsverktøy og Office-dokumenter.

- Oslo er et prosjektnavn, og vi har ikke kommet fram til et endelig navn ennå. Slikt tar tid å få gjennomført og varemerket i alle markeder, sier grensesnittdesigner Berit Herstad fra Microsoft Development Center Norway (MSDCN).

Hun har utviklet grensesnittet til Web-app-en, som kombinerer kjente designelement fra Microsoft med genuint egne trekk.

Microsoft Development Center Norway er for en stor del det som i sin tid var Fast Search and Transfer. Selskapet ble kjøpt opp av Microsoft i 2008, og søketeknologien har siden blitt brukt flere steder i løsninger Microsoft har solgt til store virksomheter.

Fra Yammer til Facebook

Office Graph er i første omgang laget for å kombinere informasjon som er lagret dokumenter i Office-suiten, Sharepoint, Exchange, Yammer, Lync og Active Directory inn i visninger tilpasset den enkelte bruker. I tillegg vil kilder som Facebook, Twitter, Pinterest og andre sosiale nettverk være kilde for data.

Tanken er at brukere flest jobber med et vell av kilder og forholder seg til medarbeidere og kunder daglig. Mye tid brukes til å lete rundt i forskjellige app-er og applikasjoner etter informasjon. Office Graph gjør denne søk og relasjonsjobben, og presenterer resultatet tilpasset den enkelte bruker.

Dermed vil søk etter et emne gi forskjellig svar knyttet til hvem som søker, og når hun søker. Dersom man jobber mye med et prosjekt eller dokument, så vil emnet her gi flere topptreff for dokumenter, nettsteder og personer så lenge dette har topprioritet.

Du kan finne alt i Oslo

«Oslo» er presentasjonsapp-en for søkeresultatene. Her kommer hver informasjonssnutt opp som en flis med Innhold, tekstutdrag, grafikk og knagger som i stikkordsform sier hvorfor denne informasjonen er relevant. Slike knagger som være «Trending», «Lest», «Redigert av deg» og lignende. Det er også mulighet for å like, dele, se nærmere på informasjonen eller velge knaggen for å få nærmere avgrenset søk.

Resultatet kan også vises og visualiseres på flere måter. For eksempel kan innkoplingen mot katalogtjenesten Active Directory visualisere informasjon og relasjoner i et organisasjonskart.

For den som tenker skillet mellom de første søkemotorene på Internett som Alta Vista mot moderne relevansorienterte søkemotorer som Google og Bing så er det veldig aktuelt. Der Alta Vista kun ga en liste med treff, gir moderne søkemotorer prioriterte treff relatert til deg, popularitet, alder og andre algoritmer. Til og med nyhetsstrømmen din i Facebook er bygd etter lignende prinsipp.

- Folk flest husker hvem de har snakket med og møtt, ikke hvor en presentasjon er lagret. Med denne løsningen blir personer og relasjonene de har til deg og informasjon du trenger presentert for deg når du trenger det. Du kan finne alt i Oslo, forteller Kjartan Mikkelsen, Utviklingsleder for Oslo og Office Graph i MSDCN.

Åpen for det meste

Slike løsninger finnes allerede stykkevis delt rundt i produktporteføljen til Microsoft og konkurrentene. Forskjellen nå er den samlende tankegangen og den kraftige søketeknologien i bunn, bredden i datakilder og åpningen ut for å lage app-er og for å tilpasse på de fleste plattformene.

I tråd med gjeldende tjenestestrategi kommer løsningen først på Windows-plattformen. Men både grensesnitt og utviklerverktøy vil gjøres tilgjengelig for å lage app-er og løsninger mot andre plattformer, der Ios og Android skal være åpenbare kandidater.

Mobile Enheter