Mobil-tv kan koste en milliard

Mobil-tv kan koste en milliard

IKT-Norge-leder Per Morten Hoff går til frontalangrep på NRKs mobil-tv-planer og får en solid dose pepper tilbake.

Tidligere i sommer vedtok EU å anbefale standarden DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) for mobil-tv.

Dette er en av flere nye teknologier som gjør det mulig å bruke mobiltelefonen som tv-apparat. Den største konkurrenten er DMB, som utnytter mulighetene i DAB-nettet.

DVB-H støttes særlig av mobiltelefonprodusentene Nokia og Motorola, mens DMB har sterke støttespillere og koreanske Samsung og LG. DMB er allerede i bruk i Korea og i Tyskland, mens blant andre Finland er i gang med DVB-H-sendinger. Sony Ericsson støtter et tredje alternativ, MBMS .

- Blir akterutseilt

IKT-Norge-leder Per Morten Hoff hevder i et utspill at NRK utelukkende vil gå for DMB, og bare er interessert i å mele sin egen kake.

"Norge risikerer nå å bli fullstendig akterutseilt på mobil-tv-området fordi NRK ønsker å tviholde på den utdaterte DAB-teknologien" , skriver Per Morten Hoff, som tar hardt i:

"NRK's prestisje i DAB-saken vil kunne føre til at vi i Norge får langt dyrere terminaler og et langt dårligere programtilbud enn hva tilfellet vil være i resten av Europa. Norske forbrukere vil bli de store taperne, samtidig som norsk teknologiutvikling på området vil havne i bakleksa i forhold til resten av europeisk industri."

"Norge tviholder imidlertid på DAB-nettet, og vil derfor heller videreutvikle dette for å gi mobil-TV til norske forbrukere. Nå som hele Europa har gått inn for DVB-H er det dumt av Norge å gå for noe eget. Det vil få katastrofale følger for teknologiutviklingen på sikt, og vi kommer til å sitte med utgått gammel teknologi før det er på lufta. "

Gode DMB-tester

Men ifølge NRK vil DVB-H-nettet kreve en egen infrastruktur til over en milliard kroner og ta flere år å bygge ut. Det blir den klart dyreste løsningen for forbrukerne, hevder nett- og utviklingssjef Bjarne Andre Myklebust i NRK Kringkaster.

- Det er ingen som så langt har sagt seg villig til å ta denne regningen, sier Myklebust.

NRK har testet ut DMB, som kan unytte DAB-nettet, med vellykkede resultater, og det kan se ut til at rikskringkasteren er nærmest dette teknologivalget. Men dette er slett ikke avgjort, understreker Bjarne Andre Myklebust.

- Vi avventer dette. Vi har gjort tester med DMB i og med at vi har bygget ut et DAB-nett i Norge. Det viser seg at vi kan få opp et DMB-nett i Norge for rundt 10 millioner kroner, sier Myklebust.

LES OGSÅ: Nytt håp for mobil-tv

Ifølge NRK-mannen kan dette nettet være oppe i de største byene i Norge i løpet av tre måneder.

- Begrenset innsikt

Myklebust er ikke overrasket over utspillet fra DAB-mostanderen Hoff.

- Igjen viser Per Morten Hoff sin begrensede innsikt i forhold til sakens realitet og jeg registerer at dette er nok et dårlig skjult utspill for Hoffs personlige korstog mot DAB. NRK har ingen problemer med DVB-H som mobil kringkastingsteknlogi. NRK har som mål å være til stede i alle de distribusjonskanaler som er interessante for folk flest, sier Myklebust.

Det var relativt opplagt at EU ville gå for DVB-H, mener Myklebust.

- Anbefalingen av standarden kom ikke overraskende siden EU har vært med å finansiere utviklingen av DVB-H. Når det gjelder Hoffs uttalelser angående DAB er det blitt kommentert tidligere. Valget av DAB Digital Radio, som blant annet også store kringkastingsselskaper som BBC benytter, bygger på faglige og profesjonelle avgjørelser av folk som vet hva de prater om.

Ikke avgjort

Men avgjørelsen faller på flere andre enn NRK og Per Morten Hoff. Det blir opp til distributører og utbyggere, og foreløpig synes lite avgjort.

- Vi har nylig satt ned en gruppe som skal vurdere alternativene for blant annet mobil-tv og mobilt bredbånd, sier Arild Johannessen i Telenor.

Telenor eier hele Norkring, som er den største leverandøren av bakkebaserte kringkastingstjenester og dermed en av dem som trolig må bidra om det skal bygges ut et nytt mobil-tv-nett. Norkring er også utbyggeren av det eksisterende DAB-nettet.

Nordisk Televisjon (NTV), eid av med en tredel hver av NRK, TV2 og Telenor, står for den pågående utbyggingen av det digitale bakkenettet, som bruker teknologien DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestial). Ifølge kommunikasjonsdirektør Anne-Karin Augland, er det mest sannsynlige å bygge ut DVB-H, dersom det skal bygges tv-nett for håndholdte apparater, siden dette er en videreføring av DVB-T.

- Det handler om tilgang på frekevenser. De frekvensene vi har fått tildelt i denne konsesjonen, vil gå til det digitale bakkenettet.

- Hvem skal ta regningen hvis dette skulle bli noe av?

- Det er et godt spørsmål. Vi har i alle fall ingen konkrete planer om utbygging av nett for håndholdt tv ennå, sier Augland.

Les om:

Mobile Enheter