Mobil veidekning blir en kjempeutfordring

Mobil veidekning blir en kjempeutfordring

4G mobilt bredbånd langs veiene er en kjempeutfordring som vil ta tid.

Telenor prioriterer 4G i de 100 største tettstedene/byene i år.

- I år prioriterer vi 4G i tettsteder. I løpet av 2016 skal vi levere 4G til 9 av 10 nordmenn. Men vi har ikke noen egen veiplan for mobildekning, men mobilt bredbånd kommer gradvis langs de viktigste veiene, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Har dere mobilt bredbånd basert på 3G/4G langs E6/E18 fra Kirkenes til Lindesnes i 2020?

- Jeg håper da vi har dekket hovedveiene lenge før det. Men det er viktig å være klar over at det krever mange milliarder i investering for oppnå høy flatedekning og høyhastighets mobilt bredbånd langs alle veiene i vårt langstrakte land, sier Amundsen som nok har kjørt på flere av de veiene enn de aller fleste av oss.

Mens Telenors 2G nett dekker 82 prosent av arealet i Norge, dekker 3G bare 40 prosent og LTE 4G bare 3,65 prosent av landarealet. Mobilt bredbånd forutsetter i praksis 3G/4G. Tall for veidekningen er ikke tilgjengelig, men flatedekningen antyder litt om hvilke dimensjoner god veidekning vil ha.

Nå kommer bilindustrien

Bilene er i ferd med å bli skikkelig integrert med mobilnettet, men langs norske veier er det smått med mobilt bredbånd. Denne uka lanserer Apple sitt CarPlay og en rekke bilfabrikanter vil integrere løsningen.

- Vi hadde en gang en øremerket bevilgning for å bedre veidekningen. Vi har ikke det nå. Det er flott å se at bilindustrien er i ferd med å våkne. Hittil har de ligger 4-5 år etter. Jeg har selv navigasjon i min privatbil. Problemet er bare at nesten alle eksisterende løsninger kun støtter høye frekvensbånd som 2100 som ikke er det beste båndet langs landeveien. Jeg håper og forutsetter at når bilbransjen nå ser ut til å våkne at de kommer med støtte for et bredt spekter frekvenser – og spesielt de langtrekkende, sier Amundsen.

Les om:

Mobile Enheter