Nå kan du pante mobilen

Nå kan du pante mobilen

Med 50 sms og 25 plantede trær skal Telenor lokke deg til å kaste din gamle mobil.

Minst 82 prosent av den norske befolkning har en mobil i skuffen de ikke bruker. Det viser en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Telenor. Nærmere 90 prosent ville derimot ha levert inn telefonen om det fantes en panteordning. Per i dag er det kun 12 prosent som sier de leverte den gamle telefonen til gjenvinning forrige gang de byttet.

- At så få gjenvinner mobilen kan tyde på at nordmenn flest ikke vet hva de skal gjøre med brukte mobiltelefoner. Mange sparer på den gamle telefonen for å ha den i reserve, men vi vet at nordmenn bytter telefon i snitt annet hvert år og dermed blir mange fullt brukbare mobiler liggende og støve i norske hjem, sier Ragnar Kårhus, leder for Telenor Norge, i en pressemelding.

Ut av skuffen

Selskapet har beregnet at over fire millioner mobiltelefoner støver ned i norske hjem. Nå skal Telenor prøve å lokke ut minst 70.000 av disse telefonene i bytte mot tekstmeldinger og trær. For hver telefon får brukeren gratis 50 sms, i tillegg til at Røde Kors får støtte til å plante 25 trær i Asia.

- Mobiltelefoner inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Det er derfor svært viktig at vi leverer inn gamle mobiler til forsvarlig behandling slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen. Alle forhandlere av elektroniske og elektriske produkter er pålagt å ta imot kasserte produkter gratis. Vi er glade for Telenors og eventuelt andres initiativ som øker innsamlingen av mobiler og annen småelektronikk, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Håper på ryddesjau

Informasjonssjef Elisabeth Evjen i Telenor forteller at de 50 sms-ene av åpenbare årsaker bare vil tilfalle Telenors kunder.

- Men alle innleverte telefoner vil uansett sørge for 25 plantede trær, sier hun til Computerworld.

- Holder det å tilby 50 sms for å lokke slappe nordmenn til å fiske frem gamle mobiler?

- Verdien er høyere om man sammenligner det med å pante flasker. I tillegg håper vi det er en miljøsamvittighet i folk flest som vil føre til en ryddesjau. Det er ingen fare for miljøet at de ligger i skuffen, men der utgjør den ingen verdi heller.

Ikt Norge håper på en ryddesjau i norske skuffer. Les videre på neste side!

Mobile Enheter