Nordmenn vasser i elektronikk

Nordmenn vasser i elektronikk

Vi kjøpte forbrukerelektronikk for mer enn 31 milliarder kroner i fjor. Tv, mobiltelefon og kjøkkenelektronikk topper statistikken.

Omsetningstallene fra Elektronikkbransjen viser at det samlede salget av forbrukerelektronikk steg fra 28,4 milliarder kroner i 2006 til 31,1 milliarder i fjor. Det er en økning på 9,5 prosent, skriver stiftelsen i en pressemelding.

Størst økning var det for mobiltelefonene med 15 prosent, mens omsetningen av lyd, bilde og multimedia steg med 12 prosent og elektriske husholdningsapparater med ni prosent.

- Vi er vant til høye omsetningstall, men er likevel overrasket over den sterke veksten fra 2006, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Hun fremhever spesielt salget av lyd- og bildeproduktene og mobiltelefoner:

- Da fjoråret begynte, satte vi opp en prognose for TV på 510.000 stk. Vi kunne ikke forutsi det enorme salget mot slutten av året som brakte tallet opp i 650.000, sier Bjørke i pressemeldingen.

Totalomsetningen av lyd, bilde og multimedia var 11,964 milliarder kroner. Av dette var verdien av TV-salget 6,141 milliarder kroner. Omsetningsverdien for elektriske husholdningsapparater var 8,832 milliarder, mens verdien av mobiltelefonsalget før subsidier fra operatørene var 5,555 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Vil stoppe brannfarlige tv-er

I fjor ble det solgt datamaskiner til forbrukermarkedet for 4,620 milliarder, som er omtrent det samme som i 2006. For datamaskiner gjelder den samme salgsutviklingen som for de fleste andre elektronikkprodukter. Salget er større i volum enn i 2006, men gjennomsnittsprisene har gått ned i løpet av siste år.

- Når det gjelder flat-TV, venter vi fortsatt vekst i 2008 før kurven går ned i 2009. En slik nedgang ser vi ikke for hvitevarer for innbygging, der det er ventet vekst i overskuelig fremtid. Vi står midt oppe i overgangen fra det analoge til det digitale bakkenettet, og veldig mange skal ha nye digitale mottakerbokser både for dette og for de andre digitale plattformene. Mesteparten av denne omsetningen går gjennom elektronikkbransjens importører og handlere. Men for noen produktgruppers del vil vi nok også se en tilbakegang i omsetningen i årene som kommer, tror Bjørke.

Les om:

Mobile Enheter