Oslo sliter med PDA-ene

Oslo sliter med PDA-ene

Byrådet sliter med teknologi, dekning, lading og batterilevetid i et prosjekt som skulle gi hjemmetjenesten mindre papir og mer tjenesteyting.

Det er i et svar til bystyremedlem Ivar Johansen at byråd Aud Kvalbein redegjør for problemene kommunen har møtt med innføring av mobile terminaler i hjemmetjesten.

Det er snakk om utfordringer som ender med at papirsystemer tas i bruk, og at full dekning ikke er oppfylt.

Ny leverandør og leverandørsamarbeid skal likevel ha gjort situasjonen bedre.

Daværende byråd Sylvi Listhaug annonserte satsingen på lomme-pc-er i 2010. Målet var at dette skulle gi hver enkelt mottaker av hjemmehjelp mer tid. De ansatte skulle slippe å bruke tid på papirbaserte rutiner. Denne visjonen er imidlertid ikke helt oppfylt.

Dekningsmangel torpederer innsparing

Et problem som beskrives i detalj, er mobildekning og manglende automatisk tilkopling etter dekningsdropp. Innendørs, spesielt i betongbygg, mister enhetene hjemmetejensten bruker dekningen.

Dette skal egentlig løses med automatisk tilkopling når dekningen er tilbake. Det skjer ikke alltid. Da er den eneste måten å få tilkopling er å omstarte hele maskinen.

Og her torpederes tidssparingen som skipet Lusitania: Alt som er skrevet inn og mellomlagret for synkronisering når dekningen er tilbake, forsvinner ved omstart. Alt må skrives inn på nytt.

Dette skal ha bidratt til at papirbaserte systemer er tatt i bruk for å spare tid.

Lomme-pc-er, eller PDA-ene som er innkjøpt, er industrienheter bygd for den tøffe bruken de er utsatt for. Disse Pidion-enhetene er laget for å gå mot fagsystemet Gerica.

Selv om de skal være bygget for bruken, rapporterer bydelene om problemer med lading, antenner, batterilevetid og «annet» med selve enhetene. Det virker også som at de ulike leverandørene av komponentene i løsningen har lekt sisten med ansvaret, slik at ingen har tatt ansvar for å løse PDA-krisen.

Mot lysere tider?

Byråden ser optimistisk på utviklingen i det siste. Ny leverandør av feilretting og samarbeid mellom leverandørene av alle komponentene i tilbudet skal ha ført til at problemene blir tatt på alvor med håp om løsning.

Innen eksisterende rammeavtale er det kjøpt inn 1150 terminaler. Det er 500 færre enn det som tilsvarer full dekning innen hjemmetjenesten i Oslo alene. Byråden har spurt bydelene om bruken. Åtte av fjorten bydeler svarer at de er i daglig bruk, mens resten bruker dem av og til, sjelden eller aldri eller når de som har opplæring eller klarer å logge seg på er på jobb.

En rammeavtale inngått i 2009 går ut til sommeren. Anbud til en ny avtale forberedes fra kommunen. Her vil det bli avsatt mer tid til utprøving og erfaringene fra første runde skal bli vektlagt. Kommunen vil prøve å redusere antall leverandører for å redusere faren.

Fagsystemet skal også moderniseres for å støtte mobil bruk og moderne brukergrensesnitt. Det innebærer at det skal være mer sammenfall i denne bruken og det brukerne er vant til fra moderne smarttelefoner og nettbrett.

Mobile Enheter