På tide med påfyll!

På tide med påfyll!

Nettverk & Kommunikasjon inviterer til teknologikonferanse: «Admin 2011» går av stabelen den 14. oktober. Meld deg på nå, og få et faglig påfyll midt på høsten!

Det er med stor glede og forventning Nettverk & Kommunikasjon kan ønske velkommen til en innholdsrik fagdag for profesjonelle it-mennesker. Dette er andre gang vi arrangerer dette seminaret, og med erfaringene som vi gjorde oss i fjor, mener vi at vi nå kommer tilbake med et enda bedre arrangement. Konferansen er i første rekke myntet på it-sjefer, nettverksansvarlige og systemadministratorer. Det betyr at listen legges høyere enn for de fleste andre arrangement for it-profesjonelle, på linje med det dere er vant med å finne av stoff og dybde i bladet vårt.

Tre pilarer

Det faglige innholdet på Admin 2011 hviler på tre hovedpilarer som de aller fleste bedrifter har et forhold til i sin egen it-tjenesteproduksjon:

  • Sikkerhet – i flere tiår har sikkerhet vært en viktig del av it-arkitekturen til bedriften. Sikkerhet er i dag et vidtfavnende begrep som kommer inn i de fleste sammenhenger når vi snakker om bedrifters bruk av it.
  • Lagring – i en tid der bedriftenes behov for datalagring øker med 50 prosent i året, er lagring og tilhørende teknologier et opplagt tema å fokusere på. Selv om emnet kan hende er gammelt, er nye teknologier og anvendelser brennaktuelt i de aller fleste bedrifter.
  • Mobilitet – det nyeste som de fleste har blitt mer og mer opptatt av de siste få årene, er mobilitet. De ansatte tar i bruk flere forskjellige nye klientplattformer, og kunsten er å tilrettelegge for dette i bedriften.

Disse fokusområdene danner fundamentet og rammen for dagens innhold. De tre hovedforedragene i løpet av dagen vil ha en relevans i forhold til hvert av disse områdene, i tillegg er alle partnerleverandørene som deltar også fokuserte på temaene våre.

Vår ambisjon er at dagens program skal gi et godt bilde av problemstillingene som er aktuelle innenfor profesjonell it-tjenesteproduksjon i dag, og dermed bidra til å gi bakgrunnsinformasjon som er nødvendig å ha for å kunne ta de riktige beslutningene.

Monolog og dialog

Admin 2011 tar mål av seg å tilfredsstille flere behov for deltakerne. Vi vet at de aller fleste som melder seg på et slikt arrangement, gjør det fordi at de ønsker å høre foredragene som skal presenteres. Vi vet også at den mest konkrete og relevante informasjonen en seminardeltaker tilegner seg i løpet av dagen, kommer i form av samtaler med foredragsholdere og de andre deltakerne. På denne bakgrunnen har vi lagt opp til et program der begge typer kommunikasjon skal få rikelig plass.

Vi har tre fellessesjoner der leverandøruavhengige talere gir oss sitt personlige syn og sin egen mening om emner innenfor hvert av de tre hovedtemaene til konferansen. I tillegg har vi ti leverandørinnlegg som presenteres over fem parallelle sesjoner. I disse presentasjonene skal vi få konkrete og faglige innspill, enten i form av kundeeksempler fra det norske markedet, eller presentasjoner gitt av leverandørenes tekniske kompetansepersonell.

I tillegg til disse foredragene har vi satt av rikelig med tid til å besøke utstillerne og til å kunne snakke med leverandører, foredragsholdere og kolleger fra andre selskap. I deltakerevalueringen fra fjorårets arrangement fant vi at nesten to av tre deltakere sa seg «litt enig» eller «helt enig» i utsagnet «Jeg etablerte nye kontakter på messen». Dette mener vi som arrangør er noe av det viktigste vi kan bidra med: Å legge til rette for at deltakerne kan etablere nyttige kontakter som dere kan ta med dere videre i daglig arbeid og egen kompetanseutvikling.

Dette er en form for utveksling og utvikling av kompetanse som nordmenn burde bli flinkere til. I mange andre land er uformelle personlige fagnettverk et av de viktigste verktøyene for den enkeltes kompetanseutvikling. Fellessesjonen midt på dagen er et resultat av et slikt kompetansenettverk. Deltakerne kommer fra forskjellige bedrifter, men har laget seg et felles forum der de kan diskutere faglige problemstillinger som de er opptatt av. Dette skjer på deltakernes fritid, og er ikke drevet av eller forankret hos deltakernes arbeidsgivere.

Dette er et svært vellykket eksempel på hva vi mener er potensialet i fagdialog mellom åpne, interesserte og engasjerte fagmennesker. Å legge til rette for konstruktiv og lærerik dialog er derfor en av ambisjonene vi har med årets arrangement. Dersom vi har bidratt til slike utvekslinger ved å lage en møteplass for profesjonelle it-mennesker, har vi helt klart oppnådd ett av målene våre for dagen.

Admin 2010 – et tilbakeblikk

Fjorårets utgave av konferansen samlet drøye 150 deltakere og leverandørrepresentanter. Formatet på konferansen ble etablert da, med en jevn blanding av foredrag, utstilling og tid til diskusjon. Over halvparten av deltakerne tok seg tiden til å besvare deltakerundersøkelsen vår i etterkant, og resultatene tyder på at vi har funnet fram til et arrangement som «folk flest» er fornøyde med:

På utsagnet «Jeg vurderer Admin 2010 som et bra arrangement» svarte nesten 60 prosent «Helt enig», og til sammen var over 85 prosent av besvarelsene helt eller delvis enige. Mer enn tre av fire svarte helt eller delvis enig på at de kom til å melde seg på neste års arrangement. Tilsvarende resultater fant vi også da vi spurte om kvaliteten på foredragene: Over 80 prosent mente at foredragene var relevante for denne bransjen, og mer enn 85 prosent av besvarelsene var helt eller delvis enige i at foredragene var interessante eller relevante for egen jobb.

Vi er naturligvis fryktelig stolte og glade over tilbakemeldinger av dette slaget. Resultatene ansporer oss også til å legge en ekstra innsats i årets program. Vi mener selv at kvalitetsnivået som vi etablerte i fjor blir videreført i årets utgave av arrangementet, men den dommen overlater vi til dere som velger å delta på Admin 2011.

Velkommen!

Det er fremdeles god tid til å få meldt seg på Admin 2011. I mellomtiden jobber vi videre med å få til et arrangement som holder et nivå og en kvalitet som gjør det tiden verd å være med. Vi vet at en hel dag borte fra jobben krever at innholdet virkelig er verd tidsbruken. Dét er rettesnoren vår, og det som vi måler programmet vårt opp mot.

Da gjenstår det bare å ønske velkommen til årets fagdag i regi av Nettverk & Kommunikasjon. Vi håper at vi treffer mange av dere den 14. oktober i Oslo!

Her kan du melde deg på: www.admin2011.no .

Mobile Enheter