Rfid-leser i mobilen

Rfid-leser i mobilen

Koreanske Samsung ser nytte i radiobrikker. På mobilen.

Samsung Electronics har utviklet en RFID-brikke (radio frequency identification) som er ment å brukes i mobiltelefoner for å gi bedre informasjon om tjenester og produkter brukerne er ute etter.

Den sentrale nyvinningen er en brikke som kan lese informasjon lagret på forskjellige typer RFID-brikker. Det vanlige er at en slik leser bare kan avlese fra en type RFID-brikke. Den nye leserteknologien skal etter hvert bygges inn i mobiltelefoner og annet utstyr, men Samsung vil ikke si noe konkret om når det kan skje.

De mulige anvendelsene er mange. Sett at for eksempel matvarer eller medisiner blir utstyrt med RFID-brikker som opplyser om ingredienser, tilstand eller dosering. Men utbredelsen er begrenset.

Samsung, i likhet med mange andre aktører, avventer større utbredelse av teknologien for at slike lesere skal kunne brukes i stort omfang.

Mobile Enheter