- Samme feil skal ikke skje igjen

Telenor gjennomfører en fullstendig analyse av designet på mobilnettet.

Telenor har overlevert en rapport til Post- og teletilsynet der selskapet orienterer om feilen som rammet mobilnettet fredag 10. juni.

Les en sladdet versjon av Telenors rapport til PT her.

I formiddag sto ledelsen skolerett overfor en samlet norsk presse.

- Dette er den mest omfattende feilen i Telenors mobilnett siden det ble etablert i 1993, og behovet for informasjon er stort. Vi har nå utarbeidet en rapport som vil gi svar på de spørsmål myndighetene har stilt. Vi vil også fortsette dialogen med myndighetene, for å sikre at de får alle svar de trenger, sier administrerende direktør Ragnar Kårhus i Telenor Norge.

Omstart skapte driftsforstyrrelser

Telenors rapport viser at feilen oppsto i forbindelse med omstart og programvareoppdatering på en sentral server for mobilt bredbånd. Serveren ble tatt ned, feilrettet og restartet på grunn av driftsforstyrrelser som berørte noen få kunder. Dette skulle være en ren rutineoperasjon som tidligere ikke hadde medført noen problemer. En reserveserver skulle ta seg av trafikken i mellomtiden.

Rett etter denne omstarten oppstod imidlertid problemer med mobiltrafikken i store deler av landet. Telenors overvåkingssystemer viste at den interne trafikken mellom servere i mobilnettet økte langt utover normalt nivå. Den økte signaleringstrafikken fikk etter hvert et så stort omfang at serverne ikke lenger klarte å koble anrop og sms til mottakere. Dette fikk konsekvenser for en server som håndterte oppslag av personer og adresser. Når dette oppslaget ikke fungerer, vil ikke samtaler eller meldinger kunne settes eller sendes til rett mottaker.

- Under feilsøkingen fikk vi indikasjoner på at den kontrollerte omstarten av serveren for mobilt bredbånd kunne ha utløst problemene, men det var uklart hvordan dette kunne påvirke taletrafikken. Det er ikke normalt at en omstart skaper så stor signaleringstrafikk mellom serverne i nettet som det vi opplevde på fredag. Signaleringstrafikken skapte også forstyrrelser på flere enheter i nettet, og det var derfor vanskelig og tidkrevende å lokalisere feilårsaken og rette opp feilen, forklarer drifts- og utbyggingsdirektør Ingrid R. Lorange.

En viktig grunn til at en feil i datanettet fikk konsekvenser for talenettet er bakoverkompatibilitet. Selv om 3G-datatrafikk går separat, har 2G-datatrafikk koblinger mot 2G-talenettet. Dette bidro til at datafeilen tok ut talenettet.

Under søk og forsøk på feilretting fant teknikere ut at en taleserver var spesielt belastet. Denne ble frakoblet og deretter satt opp på nytt. Situasjonen ble da gradvis forbedret i hele mobilnettet fra rett etter klokka 2100 fredag. Det ble deretter besluttet å gjennomføre tilsvarende operasjon for alle taleserverne i nettet. Da dette var utført rundt midnatt natt til lørdag, normaliserte situasjonen seg.

Serverne som feilet, var begge velprøvde enheter og ikke ferske servere, ble det poengtert under spørsmålsrunden etter presentasjonene. Der kom det også fram at løsninger som automatisk skiftet til Netcoms mobilnett eller sim-kort som støtter flere mobilnett i ett kort ikke ville løst problemet denne gang.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen forklarte at det første vil bli veldig dyrt fordi ingen av de to nettene er dimensjonert for en sjokkdobling av trafikken. Sim-kort med dobbel nettdekning ville feilet, fordi den serveren som skulle ha foretatt oppslaget som rutet trafikken til det andre nettet var en av serverne som sviktet.

Tiltak iverksatt

Telenor har nå gjennomført tiltak som skal beskytte mobilnettet mot lignende hendelser.

- For det første har vi økt kapasiteten i nettverket. I tillegg har vi etablert beskyttelsesmekanismer som trer i kraft ved unormale økninger i signaleringstrafikk fra og med natten etter at denne feilen oppsto. Sammen med flere andre tiltak har dette redusert sannsynligheten for at vi kommer til å stå overfor samme type feil som vi opplevde 10. juni, mener Ragnar Kårhus.

Telenor vil også gjennomføre en fullstendig analyse av designet på mobilnettet, og vil få nettstrukturen vurdert av eksterne.

Selskapet har foreløpig ikke helt klart hvor mye denne feilen koster. Men gratis-helgen for abbonentene innebærer 100 millioner kroner i kompensasjon.

- Vi vet ikke hvor mye det vil koste oss å fikse opp i dette og gjenoppbygge tilliten, sukket Kårhus på slutten av pressekonferansen.

Konsernsjef Jon fredrik Baksaas la seg flat for kritikken av at han hadde valgt å oppholde seg på et privat arrangement i København mens han mottok oppdateringer om feilsøk og feilretting og forsøksvis svare på spørsmål, framfor å bli informert og forsøksvis svare på spørsmål fra hovedkvarteret i Oslo.

Mobile Enheter